Lektion 7 Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 7 > Flashcards

Flashcards in Lektion 7 Deck (224):
1

r Fuß

noha (chodidlo)

2

r Hals

krk

3

r Frühling, s, e

jaro

4

mehr

více

5

r Knöchel

kotník

6

s Heilwasser, s, ä-

léčivá voda

7

sich interessieren (für)

zajímat se (o)

8

s Ohr

ucho

9

den Zahn ziehen

vytrhnout zub

10

hin/gehen

jít/chodit tam (na otázku kam)

11

r Arzt, es, Ärzte

lékař

12

verschreiben

předepsat (lék)

13

westböhmisch

západočeský

14

e Karies, -, - [karjes]

kaz (zubní)

15

s Herz

srdce

16

viel besser

mnohem lépe

17

an/rufen (4.p.)

(za)telefonovat (komu)

18

e Kopfschmerzen (pl.)

bolesti hlavy

19

Ich gehe heute ins Konzert.

Jdu dnes na koncert.

20

e Beschwerden (pl.)

potíže, obtíže

21

rauchen

kouřit

22

e Reise, -, n

cesta

23

auf alle Fälle

pro všechny případy

24

e Blutprobe, -, n

krevní zkouška

25

geöffnet

otevřený, -o

26

Hauptsache, es hilft mir.

Hlavní věc, že mi to pomáhá.

27

Was tut Ihnen weh?

Co vás bolí?

28

ziehen

(vy)táhnout

29

e Weise, -, n

způsob

30

r Schmerz, es, en

bolest

31

an/fangen, du fängst an

začí(na)t

32

e Sprechstunde, -, n

návštevní, ordinační, úřední hodiny (obvyklé jen jedn. číslo)

33

Ich bin hier zur Kur.

Jsem tady na léčení.

34

schnell

rychlý, -e

35

schwimmen

plavat

36

oben

nahoře

37

weh tun

bolet

38

r Finger

prst (u ruky)

39

e Ausstellung, -, en

výstava

40

ob

zda, zda-li, jestli, -li

41

wunderschön

překrásný, -ě

42

auf der linken Seite

na levé straně

43

r Zahn, (e)s, ä-e

zub

44

s Haar

vlas, vlasy

45

wenn

když, až; jestli(že), -li

46

e Brust

prsa

47

sogar

dokonce, ba i

48

e Hand

ruka

49

sich freuen (auf 4.p.)

těšit se (na)

50

r Arm

paže

51

r Bauch

břicho

52

schicken

pos(í)lat

53

auf/stehen

vstá(va)t

54

e Kur, -, en

léčení, kúra

55

r Gruß, es, ü-e

pozdrav

56

krank

nemocný

57

s Arzneimittel, s, -

lék

58

s Knie

koleno

59

sich unterhalten, du unterhältst dich (über 4.p.)

bavit se, povídat si (o)

60

fehlen

chybět

61

fast

téměř, skoro

62

hoffen

doufat

63

e Schulter

rameno

64

diesmal

tentokrát

65

auf/machen

otevřít

66

ein bisschen Karies

malý kaz (zubu)

67

s Gesicht

obličej

68

e Zehe

prst (u nohy)

69

Ich gehe zur Kontrolle.

Jdu na kontrolu.

70

r Kopf, (e)s, ö-e

hlava

71

r Fall (e)s, ä-e

případ; pád

72

teil/nehmen, du nimmst teil (an 3.p.)

(z)účastnit se (čeho)

73

e Heilbehandlung, -, en

léčení

74

welcher, welche, welches

který, která, které

75

kennen/lernen (4.p.)

poznat, seznámit se (s)

76

e Nase

nos

77

e Umgebung, -, en

okolí

78

früh

časný, -ě, brzký, brzy

79

vor/kommen

stá(va)t se, přihodit se

80

r Mund

ústa

81

sich fühlen

cítit se

82

r Popo

zadeček,prcinka, prdelka

83

r Mund, (e)s, ü-er

ústa

84

s Auge

oko

85

niemand

nikdo

86

wenigstens

aspoň

87

r Ausflug, (e)s, ü-e

výlet

88

r, e, s letzte

poslední

89

öfter(s)

častěji; občas

90

e Angst, - , ä-e

strach

91

r Wald, (e)s, ä-er

les

92

r, e, s linke

levý

93

sich setzen

sednout si, posadit se

94

übermorgen

pozítří

95

herzlichst

co nejsrdečněji

96

wahrscheinlich

pravděpodobný, -ě

97

e Behandlung, -, en

porcedure, ošetření

98

zurück/kommen

vrátit se

99

Die Heilbehandlung bekommt mir gut.

Léčení mi prospívá.

100

r Rücken

záda

101

e Kunst, -, ü-e

umění

102

bohren

(vy)vrtat

103

e Zunge

jazyk

104

geschlossen

(u)zavřený, -o

105

r Magen, s, - (nebo Mägen)

žaludek

106

e Sache, -, n

věc

107

s Bein

noha

108

einige

několik

109

s Ergebnis, ses, se

výsledek

110

wohl

dobře, blaze, asi, snad

111

auf verschiedene Weise

různým způsobem

112

e Seite, -, n

strana

113

noha (chodidlo)

r Fuß

114

krk

r Hals

115

jaro

r Frühling, s, e

116

více

mehr

117

kotník

r Knöchel

118

léčivá voda

s Heilwasser, s, ä-

119

zajímat se (o)

sich interessieren (für)

120

ucho

s Ohr

121

vytrhnout zub

den Zahn ziehen

122

jít/chodit tam (na otázku kam)

hin/gehen

123

lékař

r Arzt, es, Ärzte

124

předepsat (lék)

verschreiben

125

západočeský

westböhmisch

126

kaz (zubní)

e Karies, -, - [karjes]

127

srdce

s Herz

128

mnohem lépe

viel besser

129

(za)telefonovat (komu)

an/rufen (4.p.)

130

bolesti hlavy

e Kopfschmerzen (pl.)

131

Jdu dnes na koncert.

Ich gehe heute ins Konzert.

132

potíže, obtíže

e Beschwerden (pl.)

133

kouřit

rauchen

134

cesta

e Reise, -, n

135

pro všechny případy

auf alle Fälle

136

krevní zkouška

e Blutprobe, -, n

137

otevřený, -o

geöffnet

138

Hlavní věc, že mi to pomáhá.

Hauptsache, es hilft mir.

139

Co vás bolí?

Was tut Ihnen weh?

140

(vy)táhnout

ziehen

141

způsob

e Weise, -, n

142

bolest

r Schmerz, es, en

143

začí(na)t

an/fangen, du fängst an

144

návštevní, ordinační, úřední hodiny (obvyklé jen jedn. číslo)

e Sprechstunde, -, n

145

Jsem tady na léčení.

Ich bin hier zur Kur.

146

rychlý, -e

schnell

147

plavat

schwimmen

148

nahoře

oben

149

bolet

weh tun

150

prst (u ruky)

r Finger

151

výstava

e Ausstellung, -, en

152

zda, zda-li, jestli, -li

ob

153

překrásný, -ě

wunderschön

154

na levé straně

auf der linken Seite

155

zub

r Zahn, (e)s, ä-e

156

vlas, vlasy

s Haar

157

když, až; jestli(že), -li

wenn

158

prsa

e Brust

159

dokonce, ba i

sogar

160

ruka

e Hand

161

těšit se (na)

sich freuen (auf 4.p.)

162

paže

r Arm

163

břicho

r Bauch

164

pos(í)lat

schicken

165

vstá(va)t

auf/stehen

166

léčení, kúra

e Kur, -, en

167

pozdrav

r Gruß, es, ü-e

168

nemocný

krank

169

lék

s Arzneimittel, s, -

170

koleno

s Knie

171

bavit se, povídat si (o)

sich unterhalten, du unterhältst dich (über 4.p.)

172

chybět

fehlen

173

téměř, skoro

fast

174

doufat

hoffen

175

rameno

e Schulter

176

tentokrát

diesmal

177

otevřít

auf/machen

178

malý kaz (zubu)

ein bisschen Karies

179

obličej

s Gesicht

180

prst (u nohy)

e Zehe

181

Jdu na kontrolu.

Ich gehe zur Kontrolle.

182

hlava

r Kopf, (e)s, ö-e

183

případ; pád

r Fall (e)s, ä-e

184

(z)účastnit se (čeho)

teil/nehmen, du nimmst teil (an 3.p.)

185

léčení

e Heilbehandlung, -, en

186

který, která, které

welcher, welche, welches

187

poznat, seznámit se (s)

kennen/lernen (4.p.)

188

nos

e Nase

189

okolí

e Umgebung, -, en

190

časný, -ě, brzký, brzy

früh

191

stá(va)t se, přihodit se

vor/kommen

192

ústa

r Mund

193

cítit se

sich fühlen

194

zadeček,prcinka, prdelka

r Popo

195

ústa

r Mund, (e)s, ü-er

196

oko

s Auge

197

nikdo

niemand

198

aspoň

wenigstens

199

výlet

r Ausflug, (e)s, ü-e

200

poslední

r, e, s letzte

201

častěji; občas

öfter(s)

202

strach

e Angst, - , ä-e

203

les

r Wald, (e)s, ä-er

204

levý

r, e, s linke

205

sednout si, posadit se

sich setzen

206

pozítří

übermorgen

207

co nejsrdečněji

herzlichst

208

pravděpodobný, -ě

wahrscheinlich

209

porcedure, ošetření

e Behandlung, -, en

210

vrátit se

zurück/kommen

211

Léčení mi prospívá.

Die Heilbehandlung bekommt mir gut.

212

záda

r Rücken

213

umění

e Kunst, -, ü-e

214

(vy)vrtat

bohren

215

jazyk

e Zunge

216

(u)zavřený, -o

geschlossen

217

žaludek

r Magen, s, - (nebo Mägen)

218

věc

e Sache, -, n

219

noha

s Bein

220

několik

einige

221

výsledek

s Ergebnis, ses, se

222

dobře, blaze, asi, snad

wohl

223

různým způsobem

auf verschiedene Weise

224

strana

e Seite, -, n