Lektion 8 Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 8 > Flashcards

Flashcards in Lektion 8 Deck (158):
1

(ein)/kaufen

(na)koupit, (na)kupovat

1

s Schwimmbad,(e)s, ä-er

plovárna, bazén

2

s Weihnachten, s, - nebo mn. Č

Vánoce

3

s Geschenk, (e)s, e

dárek

4

suchen

hledat

5

brauchen

potřebovat

6

unbedingt

bezpodmínečný, -ě

7

übrig bleiben

zbý(va)t

8

ein paar (neskl.)

několik, pár

9

beraten, du berätst (4.p.)

(po)radit (komu)

10

(sich) treffen, du triffst (dich)

potkat, setkat se, sejít se

11

s Geschäft, (e)s, e

obchod

12

s Kaufhaus, es, äu-er

obchodní dům

13

r Eingang, (e)s, ä-e

vchod

14

passen

hodit se; padnout, slušet

15

pünktlich

přesný, -ě, dochvilný, -ě

16

selbstverständlich

samozřejmý, -ě

17

schauen

(po)dívat se

18

hinten

vzadu

19

gerade

právě; zrovna; přímý, -o, rovný, -ě

20

e Schau, -, en

přehlídka; podívaná

21

lassen, du lässt

nech(áv)at

22

belehren (über 4.p.)

poučit (o)

23

aus/wählen

vyb(í)rat

24

r Hut, (e)s, ü-e

klobouk

25

schlecht

špatný, -ě

26

r Schuh, (e)s, e

bota

27

e Handtasche, -, n

kabelka

28

so ein, so eine, so ein

takový, -á, -é

29

r Pulli, s, s

svetřík (s krátk. rukávy)

30

tragen, du trägst

nosit, nést

31

r Rock, (e)s, ö-e

sukně

32

lang

dlouhý

33

r Junge, n, n pl. (Hovor. též Jungs)

chlapec, hoch, kluk

34

drüben

naproti, na druhé straně

35

e Gruppe, -, n

skupina

36

e Schallplatte

gramofonová deska

37

s Armband, (e)s, ä-er

náramek

38

genug

dost

39

s Angebot, (e)s, e

nabídka

40

sich an/sehen, du siehst dir an (4.p.)

podívat se (na), prohlédnout si

41

e Bekleidung (Kleidung), -, en

oblečení, ošasení

42

e Abteilung, -, en

oddělení

43

r Kunde, n, n

zákazník

44

e Kundin, -, nen

zákaznice

45

r Mantel, s, ä-

kabát, plášť

46

e Größe, -, n

velikost

47

ein solcher, eine solche, ein solches

takový, -á, -é

48

schick

módní, slušivý

49

an/probieren

zkusit, (vy)zkoušet

50

r Spiegel, s, -

zrcadlo

51

e Nummer, -, n

číslo

52

kosten

stát ( o ceně)

53

teuer

drahý, draze

54

r Zettel, s, -

lístek

55

vorn (e)

vpředu

56

r Anzug

oblek

57

r Badeanzug

plavky - dámské

58

r Trainingsanzug [tré...]

tepláková souprava

59

r Anorak

větrovka, bunda

60

e Jacke

bunda, krátký kabátek (dám.)

61

r, s Sakko/s Jackett [žaket]

sako

62

e Hose

kalhoty

63

s Badehose

plavky - pánské

64

s Hemd

košile

65

s T-Shirt, s, s [týšət]

tričko

66

e Wäsche

prádlo

67

e Strumpfhose

punčochové kalhoty

68

e Socken

ponožky

69

Jahreszeiten

roční doby

70

r Frühling - im Frühling

jaro

71

r Sommer

léto

72

r Herbst - im Herbst

podzim

73

r Winter

zima

74

e Boutique, -, n [butyk]

butik

75

jemand

někdo

76

beschreiben

popsat, popisovat

77

r Hosenanzug

kalhotový kostým (dám.)

78

r Pullover

svetr

79

(na)koupit, (na)kupovat

(ein)/kaufen

80

plovárna, bazén

s Schwimmbad,(e)s, ä-er

81

Vánoce

s Weihnachten, s, - nebo mn. Č

82

dárek

s Geschenk, (e)s, e

83

hledat

suchen

84

potřebovat

brauchen

85

bezpodmínečný, -ě

unbedingt

86

zbý(va)t

übrig bleiben

87

několik, pár

ein paar (neskl.)

88

(po)radit (komu)

beraten, du berätst (4.p.)

89

potkat, setkat se, sejít se

(sich) treffen, du triffst (dich)

90

obchod

s Geschäft, (e)s, e

91

obchodní dům

s Kaufhaus, es, äu-er

92

vchod

r Eingang, (e)s, ä-e

93

hodit se; padnout, slušet

passen

94

přesný, -ě, dochvilný, -ě

pünktlich

95

samozřejmý, -ě

selbstverständlich

96

(po)dívat se

schauen

97

vzadu

hinten

98

právě; zrovna; přímý, -o, rovný, -ě

gerade

99

přehlídka; podívaná

e Schau, -, en

100

nech(áv)at

lassen, du lässt

101

poučit (o)

belehren (über 4.p.)

102

vyb(í)rat

aus/wählen

103

klobouk

r Hut, (e)s, ü-e

104

špatný, -ě

schlecht

105

bota

r Schuh, (e)s, e

106

kabelka

e Handtasche, -, n

107

takový, -á, -é

so ein, so eine, so ein

108

svetřík (s krátk. rukávy)

r Pulli, s, s

109

nosit, nést

tragen, du trägst

110

sukně

r Rock, (e)s, ö-e

111

dlouhý

lang

112

chlapec, hoch, kluk

r Junge, n, n pl. (Hovor. též Jungs)

113

naproti, na druhé straně

drüben

114

skupina

e Gruppe, -, n

115

gramofonová deska

e Schallplatte

116

náramek

s Armband, (e)s, ä-er

117

dost

genug

118

nabídka

s Angebot, (e)s, e

119

podívat se (na), prohlédnout si

sich an/sehen, du siehst dir an (4.p.)

120

oblečení, ošasení

e Bekleidung (Kleidung), -, en

121

oddělení

e Abteilung, -, en

122

zákazník

r Kunde, n, n

123

zákaznice

e Kundin, -, nen

124

kabát, plášť

r Mantel, s, ä-

125

velikost

e Größe, -, n

126

takový, -á, -é

ein solcher, eine solche, ein solches

127

módní, slušivý

schick

128

zkusit, (vy)zkoušet

an/probieren

129

zrcadlo

r Spiegel, s, -

130

číslo

e Nummer, -, n

131

stát ( o ceně)

kosten

132

drahý, draze

teuer

133

lístek

r Zettel, s, -

134

vpředu

vorn (e)

135

oblek

r Anzug

136

plavky - dámské

r Badeanzug

137

tepláková souprava

r Trainingsanzug [tré...]

138

větrovka, bunda

r Anorak

139

bunda, krátký kabátek (dám.)

e Jacke

140

sako

r, s Sakko/s Jackett [žaket]

141

kalhoty

e Hose

142

plavky - pánské

s Badehose

143

košile

s Hemd

144

tričko

s T-Shirt, s, s [týšət]

145

prádlo

e Wäsche

146

punčochové kalhoty

e Strumpfhose

147

ponožky

e Socken

148

roční doby

Jahreszeiten

149

jaro

r Frühling - im Frühling

150

léto

r Sommer

151

podzim

r Herbst - im Herbst

152

zima

r Winter

153

butik

e Boutique, -, n [butyk]

154

někdo

jemand

155

popsat, popisovat

beschreiben

156

kalhotový kostým (dám.)

r Hosenanzug

157

svetr

r Pullover