Les 1 Flashcards Preview

methoden & onderzoek > Les 1 > Flashcards

Flashcards in Les 1 Deck (26):
1

wat is EBP

evidence-based practice

2

de 3 kenmerken van een onderzoek

- systematisch (stappenplan volgen)
- controleerbaar ( storende factoren minimaliseren)
- generaliseerbaar (is de maat voor de kwaliteit)

3

wat zijn inclusie criteria

personen moeten aan bepaalde criteria voldoen tijdens je onderzoek

4

wat zijn exclusie criteria

als personen iets doen (gewoonte) wat je niet wilt in je onderzoek

5

4 doelen van het onderzoek --> verklaring vinden

- omschrijven
- exploratie (wat is al gekend)
- verklaring (verband hebben)
- toetsend onderzoek

6

placebo

geneesmiddel werkt in theorie niet, maar door iemand zijn gedachten wel

7

novelty

als iemand enthousiast is over een product kan dit tot andere resultaten leiden -> mensen doen in het begin hun best met een nieuw product

8

hawthorn

wanneer mensen weten dat ze in een onderzoek zitten doen ze beter hun best dan als ze weten als ze niet aan een onderzoek deelnemen -> liegen als onderzoeker over het onderzoek, niet altijd ethisch te verantwoorden

9

wat is de primaire bron?

de eerste ontdekker

10

wat is de secundaire bron?

iemand gebruikt het ontdekte van de 1e ontdekker in een eigen bron

11

afkorting ISBN

Internationaal standaard boek nummer

12

afkorting ISSN

Standaard serieel nummer (tijdschriften)

13

in welke zone zit je als een tijdschrift geen ISSN nummer heeft?

grijze zone

14

afkorting DOI

Digital object identifier

15

wat is het DOI nummer ?

databank nummer dat specifiek verwijst naar een artikel, hierdoor kan het artikel makkelijk en snel terug gevonden worden

16

wat is het peer review systeem?

onderzoek systeem of het artikel klopt

17

wat zijn peers?

zijn anonieme (professoren) reviewers

18

nadeel peer review systeem?

het zou kunnen dat het idee niet wordt aangenomen omdat de visie niet overeenkomt met de peers en het gebeurt niet altijd helemaal anoniem. Professoren weten vaak ongeveer waar het vandaan komt doormiddel van hun connecties

19

wat is de cited half line?

hoelang er in de tijd nog naar je artikel verwezen wordt ( hoe langer hoe hoger)

20

wat is de immediacy index?

hoe snel wordt er naar artikels uit het tijdschrift verwezen ( hoe hoger,hoe sneller)

21

wat is de hirsch index?

hoe productief een wetenschapper was en wat de impact was

22

welk label hebben betrouwbare sites?

het HON label

23

wat zijn de 8 principes van het HON label?

1. deskundigheid
2. aanvullende informatie
3. privacywetgeving
4. attributie
5. rechtvaardigheid
6. toegankelijkheid
7. financiering
8. openheid in advertentie en redactioneel beleid

24

waar staat PICO voor?

- patient, population, problem
- intervention
- comparison
- outcome

25

waar staat DDO voor?

- domain (waarover wil je iets weten?)
- determinant (wat wil je weten)
- outcome (waarom wil je dat weten?)

26

wat zijn Boleaanse operatoren?

tekens die een zoekactie vermakkelijken