Les 7 Flashcards Preview

Motivatie en Gedrag > Les 7 > Flashcards

Flashcards in Les 7 Deck (10):
1

Motivatie is

het geheel van de processen die betrokken zijn bij de interne dynamiek van het gedrag. Deze hebben betrekking op de aanzet van gedrag, de richting de welke het gedrag uitgaat, de intensiteit van het gedrag, en tenslotte het volharden in het gedrag

2

4 aspecten aan motivatie

- bevat een innerlijk aspect
- er is een doel
- verwachtingen door eerdere ervaringen
- affectieve reacties

3

verwachting bestaat uit 2 delen

- hoeveel succes/plezier kan het bereiken van een doel me opleveren?
- hoe groot is de kans dat ik misluk in het bereiken vh doel?

4

self concept=

geheel van ideeën dat iemand heeft over zichzelf

5

self image =

evaluatie die iemand maakt van zichzelf

6

self esteem =

oordeel over de eigen waarde op basis van de zelf-evaluatie

7

de psychodynamische theorie van Freud =

motivatie als gevolg van onbewuste driften

8

de neobehavioristische theorie van Hull =

nood zorgt voor verhoogde spanning wat iemand motiveert om spanning te reduceren

9

de behoeftepiramide van Maslow (van boven naar beneden)

- zelfontplooing
- zelfvertrouwen
- liefde, verbondenheid
- zekerheid, veiligheid
- basisbehoeften

10

stadia's van gedragsverandering (prochaska en diclemente) (6)

- voorstadium
- overwegen
- beslissen en voorbereiden
- actie
- volhouden
- afronden