Lesson 4 - Articles, Singular vs Plural & This/That/The Other Flashcards Preview

Creole > Lesson 4 - Articles, Singular vs Plural & This/That/The Other > Flashcards

Flashcards in Lesson 4 - Articles, Singular vs Plural & This/That/The Other Deck (151):
1

Words ending in a vowel - the

a

2

Words ending in an, en or on - the

an

3

Words ending in in, e'n, o'n or m - the

nan

4

All other words singular - the

la

5

Words plural - the

yo

6

kafe a

the coffee

7

manje a

the food

8

kouran an

the current

9

reinyon an

the meeting

10

men an

the hand

11

machin nan

the car

12

telefo'n nan

the phone

13

che'n nan

the chain

14

fanm nan

the woman

15

kay la

the house

16

che'z la

the chair

17

kay yo

the houses

18

machin yo

the cars

19

fanm

woman

20

nonm, n'eg

man

21

jodi a

today

22

bwat

box

23

sache

bag

24

anvlo'p

envelope

25

biwo

office, desk

26

che'z

chair

27

tab

table

28

papye

paper

29

kote

where, place used in a statement

30

le'

when, time used in a statement

31

le' sa

then

32

souvan

often

33

sou

on

34

mete

to put

35

wetire

to remove

36

poukisa

why, why is

37

paske

because

38

kouran

current

39

kile'

when, time used in a question

40

ki kote

where used in a question

41

Mete sache a sou biwo mwen.

Put the bag on my desk.

42

Yo kapab wetire li.

They can remove it.

43

Mete papye a nan anvlo'p la.

Put the paper in the envelope.

44

Ba yo tab la.

Give them the table.

45

Yo genyen che'z yo.

They have the chairs.

46

Li kapab ale jodi a.

She can go today.

47

Li pa vle vini isit la.

He does not want to come here.

48

Poukisa bwat la anba tab la?

Why is the box under the table?

49

Fanm nan bay nonm nan paye yo.

The woman gives the man the papers.

50

liv la

the book

51

lapli a

the rain

52

twou a

the hole

53

non an

the name

54

timoun nan

the child

55

zoranj la

the orange

56

fanm nan

the woman

57

magazen an

the store

58

zouti a

the tool

59

jou a

the day

60

manche't la

the machete

61

travaye' a

the worker

62

plim nan

the pen

63

repons la

the answer

64

jaden an

the garden

65

gonm nan

the eraser

66

zaboka a

the avacado

67

sik la

the sugar

68

le'kol la

the school

69

ze a

the egg

70

kizin nan

the kitchen

71

ant

between

72

de'ye'

behind

73

anle'

over

74

anba

under

75

gen tan

to have time

76

Tifi a

the girl

77

Kafe a

the coffee

78

Pye a

the foot

79

Fle' a

the flower

80

Soulye a

the shoe

81

Tablo a

the board

82

Drapo a

the flag

83

Lwa a

the law

84

Dra a

the sheet

85

Chemen an

the road

86

Chen an

the dog

87

Sitwon an

the lime

88

Nen an

the nose

89

Gason an

the man

90

Jaden an

the garden

91

Pantalon an

the pants

92

Sentiwon an

the belt

93

Dan an

the tooth

94

Moun nan

the person

95

Inifo'm nan

the uniform

96

Kabann nan

the bed

97

Po'm nan

the apple

98

Chanm nan

the room

99

Bouch la

the mouth

100

Rad la

the dress

101

Bib la

the book

102

Wo'ch la

the rock

103

Yon tifi

a girl

104

Yon pye

a foot

105

Yon po'm

an apple

106

Yon il

an island

107

Yon tablo

a board

108

Yon wo'ch

a rock

109

Yon machin

a car

110

Yon zore'y

an ear

111

yon zye

an eye

112

Tifi sa

this girl

113

Pye sa

this foot

114

Biwo sa

this desk

115

Soulye sa

this shoe

116

Drapo sa

this flag

117

Fanm sa

this woman

118

Kay sa

this house

119

Machin sa

this car

120

Moun sa

this person

121

Tifi sa a

that girl

122

Pye sa a

that foot

123

Biwo sa a

that desk

124

Soulye sa

that shoe

125

Drapo sa a

that flag

126

Fanm sa a

that woman

127

Kay sa a

that house

128

Machin sa a

that car

129

Moun sa a

that person

130

Tifi yo

the girls

131

Pye yo

the feet

132

Biwo yo

the desks

133

Soulye yo

the shoes

134

Drapo yo

the flags

135

Fanm yo

the women

136

Kay yo

the houses

137

Machin yo

the cars

138

Moun yo

the people

139

Tifi sa yo

these girls

140

Pye sa yo

these feet

141

Biwo sa yo

those desks

142

Soulye sa yo

those shoes

143

Drapo sa yo

these flags

144

Fanm sa yo

those women

145

Kay sa yo

these houses

146

Machin sa yo

those cars

147

Moun sa yo

those people

148

Dan sa

this tooth

149

Dan sa a

that tooth

150

Dan yo

the teeth

151

Dan sa yo

these teeth