lesson 5 Flashcards Preview

My chinese > lesson 5 > Flashcards

Flashcards in lesson 5 Deck (18):
0

西边

xibian

1

专业

zhuanye

2

国际

guoji

3

关系

guanxi

4

xi

5

研究生

yanjiusheng

6

现代

xiandai

7

文学

wenxue

8

you

9

空儿

kongr

10

时候

shihou

11

欢迎

huanying

12

qu

13

玩儿

wanr

14

卫生间

weishengjian

15

教室

jiaoshi

16

旁边

pangbian

17

东边

dongbian