Lesson 6 - The Verb (Indicative mood, pluperfect tense) Flashcards Preview

Hawaiian > Lesson 6 - The Verb (Indicative mood, pluperfect tense) > Flashcards

Flashcards in Lesson 6 - The Verb (Indicative mood, pluperfect tense) Deck (28):
1

hana - Indicative, pluperfect tense

Ua hana e au. - I had done.
Ua hana e oe. - You had done.
[...]

2

hale laau

frame house

3

hale pohaku

stone house

4

hale pili

grass house

5

anuu

steps

6

lanai

porch

7

puka

door

8

puka aniani

window

9

paia

wall

10

alo

front of the house

11

kua

back of the house

12

hale maluna

roof

13

keena

room, office

14

keena hookipa

parlor

15

keena moe

bed room

16

keena aina

dining room

17

hale kuke

kitchen

18

preposition for object of the verb

i

19

Ke ike nei makou i ka hale pohaku.

[...]

20

Ke wehe nei oia i ka puka.

[...]

21

Ke nana nei kakou i ke keena moe.

[...]

22

Ua ike lakou i ka puka aniani.

[...]

23

Ke hoopaa nei oia i ka hale maluna.

[...]

24

Ua nalo ka hale pili.

[...]

25

Ua hana lakou i ka hale laau.

[...]

26

Ke pani nei laua i ka puka.

[...]

27

Ke holoi nei oia i ka lanai.

[...]

28

Ke imi nei oia i ka hale kuke.

[...]