lesson 9 Flashcards Preview

My chinese > lesson 9 > Flashcards

Flashcards in lesson 9 Deck (18):
0


qian

1

ping

2

师傅

shifu

3

mai

4

啤酒

pijiu

5

kuai

6

liang

7

zai

8

汽水儿

qishuier

9

一共

yigong

10

mao

11

gei

12

小姐

xiaojie

13

kan

14

这些

zhexie

15

yao

16

ben

17

零钱

lingqian