Lesson14 汉字 -> Pinyin+Eng Flashcards Preview

Summer Spoken Chinese Elementary > Lesson14 汉字 -> Pinyin+Eng > Flashcards

Flashcards in Lesson14 汉字 -> Pinyin+Eng Deck (29):
1

游泳

you2yong3
to swim

2

zhou1
week

3

蛙泳

wa1yong3
backstroke swimming

4

纪录

ji4lu4
record

5

运动

yun4dong4
sports; exercise

6

shou4
to receive

7

足球

zu2qiu2
soccer

8

dao4
(indicating an opposite site)

9

伤心

shang1xin1
sad

10

继续

ji4xu4
to continue

11

太极拳

tai4ji2quan2
taijiquan, shadow boxing

12

健康

jian4kang1
healthy; health

13

长寿

chang2shou4
long-lived

14

好处

hao3chu
benefit

15

sui2
to be in pace with

16

关心

guan1xin1
to pay attention to

17

保持

bao3chi2
to keep

18

篮球

lan2qiu2
basketball

19

乒乓球

ping1pang1qiu2
table tennis

20

羽毛球

yu3mao2qiu2
badminton

21

激烈

ji1lie4
intense

22

气功

qi4gong1
qigong

23

平和

ping2he2
calm

24

niu3
to sway แกว่ง

25

秧歌

yang1ge
yangge, a popular rural folk dance

26

交谊舞

jiao1yi4wu3
social dance

27

保龄球

bao3ling2qiu2
bowling

28

健美操

jian4mei3cao1
aerobics

29

台球

tai2qiu2
billiards