Lesson_04 Flashcards Preview

English_class4 > Lesson_04 > Flashcards

Flashcards in Lesson_04 Deck (26):
1

knihkupectví

bookshop

2

kavárna

café

3

hrad

castle

4

kostel

church

5

kino

cinema

6

velké město

city

7

obchod s oděvy

clothes shop

8

Promiň/Promiňte

Excuse me.

9

Jdi/jděte rovně kolem ...

Go straight past ...

10

hotel

hotel

11

trh

market

12

muzeum

museum

13

vedle

next to

14

naproti

opposite

15

park

park

16

řeka

river

17

škola

school

18

sportovní středisko

sports centre

19

náměstí

square

20

socha

statue

21

supermarket

supermarket

22

plavecký bazén

swimming pool

23

město

town

24

Zahni/Zahněte doleva na ...

Turn left at ...

25

Zahni/Zahněte doprava na ...

Turn right at ...

26

vesnice

village