LEV 21A Sinnamerr #1 Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > LEV 21A Sinnamerr #1 > Flashcards

Flashcards in LEV 21A Sinnamerr #1 Deck (32):
1

mer

بعد

2

etter

من بعد

3

sammen

مع بعض

4

å ha / få lyst på

جاي ع باله

5

å adoptere (noen)

تبنّى – يتبنّى

6

adopsjon

تبنّي

7

å gifte seg med;
å bli gift, gifte seg

تجوّز – يتجوّز

8

en konto (også: på nettsted)

حساب – ات

9

å tåle, holde ut

تحمّل – يتحمّل

10

å bære, oppdra, oppfostre

ربّى – يربّي

11

å returnere, bringe, sende, levere (noe) tilbake

رجّع – يرجّع

12

lang tid, lenge

زمان

13

for lenge siden

من زمان

14

…… har lenge ……

من زمان + perfekt

15

fordi; på grunn av

منشان

16

for å

منشان + imperfekt

17

hvorfor

لَشو

18

eier, innehaver av

صاحب - صحاب

19

nødt til, tvunget til

مضطرّ

20

å ødsle bort;
å miste, rote bort noe

ضيّع – يضيّع

21

fremmed, fremmedartet for;
en fremmed

غريب

22

å klekke (noe) ut

فقّس – يفقّس

23

en filosof, tenker;
en idealist, verdensfjern tenker

فيلسوف - فلاسفة

24

avkom, etterkommere

نسل

25

å kutte (noe) av, bryte (noe)

قطع – يقطع

26

en nådegave

نعمة

27

manglende, mangelfull

ناقص

28

og slutt, ferdig med det

ونتهينا

29

en kjerne

نواة

30

ufruktbar, kommer ikke noe ut av

ما فيه نواة

31

å etterlate seg (noe), la (noe) gå i arv

ورّث – يورّث

32

en sak, tema

موضوع - مواضيع

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):