Level3 I-P Flashcards Preview

JIRKA > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (199)
Loading flashcards...
1
Q

udělat dojem

A

impress

2
Q

událost, nehoda

A

incidents

3
Q

jednotlivý

A

individual

4
Q

nevyhnutelný, neodvratný

A

inevitable

5
Q

vliv

A

influence

6
Q

vynalézavý, geniální

A

ingenious

7
Q

přísady

A

ingredients

8
Q

inkoust

A

ink

9
Q

dotazy

A

inquiries

10
Q

prostředek na hubení hmyzu, insekticid

A

insecticide

11
Q

vnitřek

A

insides

12
Q

trvat na něčm

A

insist

13
Q

namontovat, nainstalovat

A

install

14
Q

případ, příklad

A

instance

15
Q

chatovací progarmy

A

instant messaging programmes

16
Q

urazit

A

insult

17
Q

intenzivní, silný

A

intense

18
Q

zachytit (zprávu), zadržet

A

intercept

19
Q

bytový architekt

A

interior designer

20
Q

přerušit

A

interrupt

21
Q

vtrhnout (do země), napadnout

A

invade

22
Q

útočník, nájezdník

A

invaders

23
Q

vpád, nájezd, invaze

A

invasion

24
Q

vynalézt

A

invent

25
Q

investovat, vložit peníze

A

invest

26
Q

vyšetřovat

A

investigates

27
Q

investice

A

investment

28
Q

investor

A

investor

29
Q

dohlížet na

A

invigilate

30
Q

zahrnovat, jít o

A

involve

31
Q

izolovaný

A

isolated

32
Q

problémy, otázky

A

issues

33
Q

věci, předměty

A

items

34
Q

žárlivý, závistivý

A

jealous

35
Q

šperky, drahokamy

A

jewels

36
Q

soudce

A

judge (n)

37
Q

mladší, podřízený

A

junior

38
Q

spam

A

junk mail

39
Q

porota

A

jury

40
Q

omluvitelný, ospravedllnitelný

A

justifiable

41
Q

ošetřovatel, majitel

A

keepers

42
Q

zabít

A

kill

43
Q

omráčit, vyřadit

A

knock out

44
Q

druh ryby

A

koi

45
Q

etikety, nálepky

A

labels

46
Q

práce

A

labour

47
Q

klidný

A

laid-back

48
Q

pevná linka

A

landline

49
Q

statkář

A

landowner

50
Q

uvést, spustit

A

launch

51
Q

trávník

A

lawn

52
Q

setkání klienta s právníkem

A

lawyer-client meeting

53
Q

klást, snášet vejce

A

lay

54
Q

olovo

A

lead

55
Q

vést

A

lead

56
Q

směřovat k, vést k

A

lead up to

57
Q

leták

A

leaflet

58
Q

kapat

A

leak

59
Q

listy

A

leaves

60
Q

levý, levotočivý,levák

A

left-handed

61
Q

zdlouhavý

A

lengthy

62
Q

leopard

A

leopard

63
Q

vyrovnaný, klidný

A

level-headed

64
Q

zrovnoprávnění, osvobození

A

liberation

65
Q

knihovník

A

librarian

66
Q

životní styl

A

lifestyles

67
Q

žárovka

A

light bulb

68
Q

spojení, souvislost

A

links

69
Q

lvi

A

lions

70
Q

seznamy

A

lists

71
Q

literární

A

literary

72
Q

lokálně, místně

A

locally

73
Q

zámek

A

lock

74
Q

přihlásit se

A

login

75
Q

logo

A

logo

76
Q

WC

A

loo

77
Q

ohlédnout se, pohlížet nazpět

A

look back on

78
Q

drancovat, loupit

A

loot

79
Q

ztráta, prodělat

A

loss

80
Q

nízkonákladový, levný

A

low-cost

81
Q

šílenství

A

madness

82
Q

časopisy, magazíny

A

magazines

83
Q

magický

A

magical

84
Q

snažit se něco si zapamatovat

A

make a mental note

85
Q

zvládnout

A

manage

86
Q

lisdstvo

A

mankind

87
Q

způsoby, chování

A

manners

88
Q

vyrábět

A

manufacture

89
Q

Marťan

A

Martian

90
Q

magisterský titul

A

Master’s

91
Q

přátelé, kamarási

A

mates

92
Q

matematik

A

mathematician

93
Q

prozatím, mezitím

A

meanwhile

94
Q

zdravotní pjištění

A

medical insurance

95
Q

členové

A

members

96
Q

pozoruhodný

A

memorable

97
Q

vzpomínky

A

memories

98
Q

duševně, v duchu

A

mentally

99
Q

zmínit

A

mention

100
Q

zkazit

A

mess up

101
Q

vzkazy

A

messages

102
Q

meteorit

A

meteorite

103
Q

metody

A

methods

104
Q

mírný, vlahý (o počasí)

A

mild

105
Q

zmeškat

A

miss

106
Q

zneužít

A

misuse

107
Q

směs

A

mix

108
Q

smíšená reakce

A

mixed reaction

109
Q

máma

A

mom

110
Q

výdělečný

A

money-making

111
Q

morální

A

moral

112
Q

hypotéka

A

mortgage

113
Q

komár, moskyt

A

mosquito

114
Q

automobilové závody

A

motor-racing

115
Q

přepadnout

A

mug

116
Q

lupiči

A

muggers

117
Q

zvnládání více činností najednou

A

multi tasking

118
Q

má angličtina potřebuje oprášit

A

my English is a bit rusty

119
Q

záhadně

A

mysteriously

120
Q

zmást, oklamat

A

mystify

121
Q

nehty

A

nails

122
Q

vyprávěcí

A

narrative

123
Q

omezený, přízemní

A

narrow-minded

124
Q

rodný, mateřský (jazyk) rodilý (mluvčí)

A

native

125
Q

hnízdo

A

nest

126
Q

neutrální

A

neutral

127
Q

nicméně, přesto

A

nevertheless

128
Q

nominovat, jmenovat, navrhnout

A

nominate

129
Q

nepodstatný

A

non-essential

130
Q

literatura faktu

A

non-fiction

131
Q

nerodilý (mluvčí)

A

non-native

132
Q

nevědecký

A

non-scientific

133
Q

autor

A

novelist

134
Q

romány

A

novels

135
Q

vživa

A

nutrition

136
Q

nylonová punčocha

A

nylon stocking

137
Q

řídit se čím, poslouchat

A

obey

138
Q

povinný, nezbytný

A

obligatory

139
Q

pozorovat

A

observe

140
Q

objevit se

A

occur

141
Q

urážka, pohoršení

A

offence

142
Q

uražený

A

offended

143
Q

v pořádku

A

OK

144
Q

jednorázový, speciální

A

one-off

145
Q

leberální

A

open-minded

146
Q

velký a otevřený

A

open-plan

147
Q

sad

A

orchard

148
Q

normálně, obyčejně vypadající

A

ordinary-looking

149
Q

původ

A

origin

150
Q

ceny americké filmové akademie

A

Oscars

151
Q

jiní, další

A

others

152
Q

jinak

A

otherwise

153
Q

poprask, protest

A

outcry

154
Q

venkovní

A

outdoor

155
Q

převýšit (co do počtu)

A

outnumber

156
Q

nezasvěcenec

A

outsider

157
Q

roztažený, rozpřáhnutý

A

outstretched

158
Q

přecenit, nadhodnotit

A

overestimate

159
Q

přetopený

A

overheated

160
Q

přeceněný

A

overrated

161
Q

vlastnictví

A

ownership

162
Q

tempo

A

pace

163
Q

balení, obaly

A

packaging

164
Q

panika, zmatek, zděšení

A

panic

165
Q

brožura, kniha v měkkých deskách

A

paperback

166
Q

brožury, brožované knihy

A

paperbacks

167
Q

papírování

A

paperwork

168
Q

balíček

A

parcel

169
Q

parkovací místo

A

parking space

170
Q

papoušek

A

parrot

171
Q

partneři, společníci

A

partners

172
Q

cestující, pasažér

A

passengers

173
Q

vzory, vzorce

A

patterns

174
Q

mobilní tel. bez paušálu, s dobíjením kreditu

A

pay-as-you-go

175
Q

chodec

A

pedestrian

176
Q

pozorování lidí

A

people-watch

177
Q

procenta

A

percentages

178
Q

dokonalost

A

perfection

179
Q

představení

A

performances

180
Q

parfumér

A

perfumer

181
Q

možná, asi

A

perhaps

182
Q

doba, období

A

periods

183
Q

osobně

A

personally

184
Q

přesvědčit

A

persuade

185
Q

okvětní lístky

A

petals

186
Q

doktorský titul

A

PhD

187
Q

filozof

A

philosopher

188
Q

telefonovat

A

phone up

189
Q

fráze, spojení

A

phrases

190
Q

pochytit (o jazyce)

A

pick up

191
Q

pirát

A

pirate

192
Q

planety

A

planets

193
Q

autor divadelní hry, dramatik

A

playwright

194
Q

radosti, potěšení

A

pleasures

195
Q

zásuvka

A

plug

196
Q

“rádiový pořad”, který je volně dostupný a stažitelný na internetu

A

podcast

197
Q

otrávit

A

poison

198
Q

koncepce, politika

A

policy

199
Q

politika

A

politics