Lever- og galdeveje Flashcards Preview

Humanbiologi og Sygdomslære - Sygdomslære > Lever- og galdeveje > Flashcards

Flashcards in Lever- og galdeveje Deck (6):
1

Hepatitis A

Definition: Betændelse i leveren.

Forekomst: Prævalensen er mellem 100-200 tilfælde. Faldende. Halvdelen smittes i udlandet.

Patogenese: Hepatitisvirus trænger ind i hepatocytterne, hvorefter de virusinficerede celler dør. Ved kronisk hepatitis dannes fibrose.

Ætiologi: RNA virus. Smitte: afføring til mund. Giver akut betændelse, men forsvinder af sig selv (2-4 uger).

Symptomer og fund: Ofte uden symptomer, men hvis der er symptomer er de ofte madlede, kvalme, feber, mavesmerter og træthed. Kan give gulsot, da udskillelsen af bilirubin er nedsat. Inkubationstid: 15-50 dage.

Diagnostik: Ud fra symptomer og relevant eksponering, der kan påvises antistof i blodet.

Følgesygdomme: I sjældne tilfælde kan det udvikles til leversvigt, der kan medfører levertransplantation.

Behandling: Ingen behandling.

Forebyggelse: Gid hygiejne med vand og fødevarer samt sanitære forhold. Kan vaccinere.

Prognose: Selvlimiterende og ingen langtidsfølgevirkninger.

Byrde: Ingen danske tal.

2

Hepatitis B

Definition: Betændelse i leveren.

Forekomst: 10-15.000 i DK. Dog er der mange uerkendte tilfælde.

Patogenese: Hepatitisvirus trænger ind i hepatocytterne, hvorefter de virusinficerede celler dør. Hvis dette sker akut kan det fremkalde fuldt udviklet leversvigt. Ved kronisk hepatitis dannes fibrose.

Ætiologi: DNA virus. Smitte: mor til barn og seksuelt, men også via blod. Jo yngre personen er ved smitte jo oftere vil infektionen blive kronisk.

Symptomer og fund: Både akut og kronisk hepatitis B er ofte uden symptomer, men den akutte kan give madlede, kvalme, muskelsmerter og let feber. Den kroniske kan give træthed, led- og muskelsmerter samt trykken over leveren. Inkubationstid: 2-6 måneder.

Diagnostik: Måling af hepatitis B-antigen i blodet.

Følgesygdomme: Kronisk hepatitis B kan medføre fibrose, hvilket kan medføre cirrose og leverkræft.

Behandling: Ingen behandling, men man kan inaktivere virus.

Forebyggelse: God hygiejne i sundhedssektoren fx ved test af blod. Sikker sex. Test af gravide. Vaccine.

Prognose: Ingen tal for DK, men de der dør, dør af cirrose og leverkræft.

Byrde: Ingen danske tal.

3

Hepatitis C

Definition: Betændelse i leveren.

Forekomst: 20-25.000 tilfælde i den voksne befolkning, hvoraf kun halvdelen er diagnosticeret.

Patogenese: Hepatitisvirus trænger ind i hepatocytterne, hvorefter de virusinficerede celler dør. Ved kronisk hepatitis dannes fibrose.

Ætiologi: RNA virus. Smitte: Stiknarkomani. 2/3 udvikler kronisk hepatitis.

Symptomer og fund: Sjældent symptomer i den akutte fase, den kroniske er også ofte uden symptomer, men kan give træthed, led- og muskelsmerter samt trykken over leveren.

Diagnostik: Måling af antistof og hep c-virus-RNA i blodet.

Følgesygdomme: Kronisk hepatitis C kan medføre cirrose og leverkræft.

Behandling: Kan i 50-90 % af tilfældene behandles med antiviral behandling. Varighed: 24-48 uger.

Forebyggelse: God hygiejne i sundhedssektoren. Sikker sex. Rene nåle.

Prognose: Giver anledning til cirrose hos 5-25 % indenfor 25-30 år.

Byrde: Ingen danske tal, men stor sundhedsudgift.

4

Alkoholisk leversygdom

Definition: Leversygdom fremkaldt af alkohol. Dækker over alkoholisk fedtlever, alkoholisk leversygdom med fibrose og fuldt udviklet alkoholisk cirrose (skrumpelever).

Forekomst: Ingen præcise tal, men det vides at 600.000 har et skadeligt alkoholforbrug og at 90 % af dem, der drikker mere end 5 genstande om dagen har fedtlever og 12-15 % af disse vil udvikle cirrose.

Patogenese: Alkohol nedbrydes i leveren og ved højt forbrug dannes toksiskte stoffer, som ændrer metabolismen i hepacytterne (og øget oxidativt stress i leveren), hvilket bevirker en ophobning af fedt. Desuden sker der en cytokinefremkaldt inflammatorisk proces, som medfører celleødelæggelse og fibrose.

Ætiologi: Ingen linær sammenhæng med mængden, men den er dog af betydning. Kvinder er mere følsomme overfor alkohol og der skal derfor et mindre forbrug til. Genetisk disposition for alkoholisme og for leversygdom. Desuden har drikkemønsteret og typen af alkohol betydning.

Symptomer og fund: Ofte asymptomatisk, men kan give træthed.

Diagnostik: Kombination af historie(relevant alkoholindtag), tegn på leverpåvirkning og billeddiagnostik.

Følgesygdomme: Andre alkoholfremkaldte sygdomme, overvægt, psykisk sygdom, ulykker, osteoporose, hjerneblødninger, fertilitetsforstyrrelser og forskellige kræftsygdomme.

Behandling: Alkoholabstinens – gennem terapi og medicin (antabus eller campral)

Forebyggelse: Nedsætte alkoholforbruget (evt. på samfundsniveau gennem prisregulering).

Prognose: Fedtlever er reversibelt ved alkoholabstinens. Forværring af cirrose kan nedsættes.

Byrde: Store økonomiske udgifter. 3000 dør årligt pga. alkohol.

5

Cirrose (skrumpelever)

Definition: En lever med omfattende fibrose (arvvæv, bindevæv) og ændret arkitektur med knudedannelse.

Forekomst: Incidensen er 10-20 pr. 100.000 pr. år.

Patogenese: Fibrose kommer som følge af en kronisk inflammation. Pga. inflammationen dannes der mere bindevæv, end der nedbrydes og efterhånden dannes bindevævsstrøg, ender med at leverceller indsluttes i bindevæv og der er opstået cirrose. Der forekommer nedsat levercellefunktion og portal hypertension.

Ætiologi: Der er mange årsager til cirrose, alkohol er den mest almindelige i DK. Kan også være fra hepatitis B og C, overvægt, diabetes, genetisk og autoimmunt.

Symptomer og fund: Opdeles i kompenseret, hvor der ikke er symptomer og dekompenseret, hvor symptomerne er gulsot, leverkoma, ascitis eller blødning fra øsofagusvaricer. De første fund er spider-nævi. Der kan med tiden ses navlebrok, øget venetegning på abdomen, blå mærker og nedsat muskelmasse.

Diagnostik: Klinisk undersøgelse og blodprøver, der viser nedsat koagulationsfaktor og evt. øget bilirubin.

Følgesygdomme: Øget risiko for leverkræft, nyre og lungesygdom og osteoporose.

Behandling: Diæt med højt proteinindhold og muskeltræning. Ingen behandling mod fibrosen.

Forebyggelse: Behandling af alkoholmisbrug og hepatitis B og C.

Prognose: Afhænger meget af sværhedsgraden. Etårsoverlevelsen er 65 % efter diagnose.

Byrde: Mange tabte leve- og arbejdsår (gennemsnitsalderen: 55). Indlæggelser.

6

Galdestenssygdomme

Definition: Galdesten dannes pga. udfældninger af stoffer i galden. Omfatter galdeblæresten og sten i de store galdeveje.

Forekomst: 10 % af den voksne befolkning. Dobbelt så hyppigt hos kvinder. Risikoen stiger med alderen.

Patogenese: Overmætning af kolesterol i galden → kolesterol udfældes og danner sten. Udfældningen sker pga. a) øget optag eller dannelse af kolesterol i leveren eller b) nedsat galdeblærebevægelighed eller c) øget mængde stoffer, der fremmer udfældningen af kolesterol.

Ætiologi: Genetisk disposition, kvindeligt køn, overvægt, diabetes, dyslipidæmi, højt kolesterolindtag.

Symptomer og fund: Kun 25 % udvikler symptomer. Symptomerne er stærke smerter i øvre del af abdomen. Kommer efter et fedtholdigt måltid eller om natten. Smerterne er konstante og varer flere timer. Hvis galdestenen blokerer galdeudløbet ses gulsot og der kan opstå betændelse i leveren.

Diagnostik: Relevante symptomer og blodprøver (levertal). Desuden kan stenen påvises ved scanning.

Følgesygdomme: Betændelse i de store galdeveje, galstenstarmslyng og galdestenspankreatitis.

Behandling: Kun symptomgivende tilfælde behandles. Fjerner galdeblæren og store sten. Knuser stenene.

Forebyggelse: Forebygge risikofaktorerne.

Prognose: 10-15 % har efter operationen stadig smerter.

Byrde: 7000 operationer årligt. En del tabte arbejdsdage.