Link tussen inkoopportfolio en onderhandelingsstrategie Flashcards Preview

module 4 > Link tussen inkoopportfolio en onderhandelingsstrategie > Flashcards

Flashcards in Link tussen inkoopportfolio en onderhandelingsstrategie Deck (5):
1

Noem de vier segmenten uit de inkoopportfolio van Kraljic.

Centraal in de portfoliobenadering van Kraljic is het idee dat de inkoper de inkoopstrategie
toesnijdt per markt-/productsegment. In die zin zijn vier product-/dienstsegmenten te
differentiëren:
Routineproducten.
Knelpuntproducten.
Hefboomproducten.
Strategische producten.

2

Routineproducten.
Benoem doel, activiteiten en strategie.

Routineproducten
Doel: 
- Verminderen logistieke complexiteit.
- Verbeteren efficiëntie order- en handlingproces.

Strategie:
- Met veel minder leveranciers veel meer doen.

Activiteiten:
- Assortimentsbeleid.
- Uitbesteden productgroepen respectievelijk productfamilies.
- Aangeven mogelijke bestelinfrastructuur.
- Ontwerp order-, bestel- en factuurafhandelingsroutines.
- Selectie leveranciers op basis van bewezen bekwaamheden.

Vereist in het algemeen fundamentele attitudewijzigingen!
Dominante positie van inkoop ten opzichte van de leverancier(s)/markt!

3

Knelpuntproducten.
Benoem doel, activiteiten en strategie

Knelpuntproducten
Doel: 
- Veiligstellen levering op korte en lange termijn.
- Verminderen afbreukrisico’s.

Strategie: 
- Creëren voorkeurspositie bij leverancier.

Activiteiten: 
- Nauwkeurige inschatting inkoopbehoeften.
- Detailkennis proces leverancier; risicoanalyse.
- Vaststellen ranking klantpositie.
- Risicobeperkende maatregelen:
**Buffervoorraden.
**Transport in eigen beheer.
**Veiligstellen materiaalbehoeften leverancier.
- Onderzoek naar alternatieve leveranciers respectievelijk substituten.

In het algemeen: dominante positie leverancier ten opzichte van uitbesteder!

4

Hefboomproducten.
Benoem doel, activiteiten en strategie

Hefboomproducten
Doel: 
- Behalen van beste ‘deal’ in de markt op korte termijn.

Strategie: 
- Concurrerende offertestelling.

Activiteiten: 
- Adequate markt- en leverancierskennis.
- Uitnutten substitutiemogelijkheden.
- Afwisselen contract/spot-inkopen.
- Periodieke herallocatie inkoopvolumes.
- Optimaliseren ordergroottes.
- ‘Target-pricing’.

Uitwisselbaarheid leveranciers valt in de praktijk tegen!
Toch is hier sprake van een voordelige positie op de machtsbalans van de inkopende partij.

5

Strategische producten.
Noem doel, activiteiten, strategie en aspecten

Strategische producten
Doel: 
- Creëren van planmatige samenwerking.
- Creëren van wederzijdse betrokkenheid.

Strategie: 
- Partnership.

Activiteiten: 
- Nauwkeurige vraagvoorspelling.
- Goede risicoanalyse.
- Zorgvuldige leveranciersselectie.
- Uitwisseling kennis en deskundigheid op verschillende niveaus.

Aspecten: 
- Open calculatie.
- Schaduwcalculaties.
- Schedulling (‘rolling forecast’).
- Change orderprocedures.
- Vendorrating.

Invulling relatie sterk bepaald door machtsbalans uitbesteder en leverancier!