Listening vocab Flashcards Preview

Lc Gaeilge > Listening vocab > Flashcards

Flashcards in Listening vocab Deck (41)
Loading flashcards...
1

helping hand

Lámh Chúnta

2

award

gradam

3

(to be) presented

bronnadh

4

The Minister for Children and Youth Affairs

An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige

5

earn

thuill

6

aim

aidhm

7

connection

ceangal

8

add to the understanding

cur le tuiscint

9

old people's home

Áras na Seandaoine

10

in the company of

i gcomhluadar

11

organisation

eagraíocht

12

understanding

tuiscint

13

homeless

gan dídean

14

information day

lá eolais

15

guest speaker

aoichainteoir

16

day centre

ionad lae

17

on a voluntary basis

go deonach

18

food parcels

beartáin bhia

19

there is strength in numbers

Ní neart go cur le chéile

20

conference centre

ionad comhdhála

21

ceremony

searmanas

22

Irish citizenship was awarded

Bronnadh saoránach na hÉireann

23

household/family

teaghlach

24

looking forward to it

ag tnúth leis

25

Warsaw

Vársá

26

decided

shocraigh

27

carpenter

slúinéir

28

salary

tuarastal

29

employment opportunities

deiseanna fostaíochta

30

boom

borradh