Lokal och systemisk immunitet Flashcards Preview

Infektion > Lokal och systemisk immunitet > Flashcards

Flashcards in Lokal och systemisk immunitet Deck (22):
1

Hur ser mucus-lagren ut i olika delar av kroppen?

MTK: hög-densitet och låg-densitet lager (förutom tunntarmen där finns endast låg-densitetlagret).

2

Vad är CD40?

Protein på B-celler som behövs vid T-cellsberoendeaktiveringen (CD40L).

3

Vad händer i germinalcentrum?

FDC flugpapper med antigen. B-celler genomgår somatiska nypermutationer och tävlar om bästa inbindning. Bästa inbindning blir aktiverade av Tfh-celler. Selektion! 100 => 10 B-cells familjer.

4

Finns det plasmaceller i normalt MTK-epitel?

Ja.

5

Finns det plasmaceller i MTK-epitel om CD40-/-?

Ja (T-cells oberoende aktivering)

6

Var hittar man slemhinnor? (6)

MTK, luftvägar, urinvägar, vagina, bröstkörtel, ögon

7

Peyers plack?

Framförallt i ileum. Diffus lymfatisk vävnad med germinalcentrum.

8

Hur är peyers plack inblandad i IgA produktionen?

Antigen tas upp, B-celler mognar (germinalcentrum) => lymfan => DT => blod => homing (vitamin A).

9

Vad finns det för olika typer av T-celler? (7)

nTreg (tymus), iTreg (lymfknutan), Th17 (extracellulära bakterier + svampar), Th1 (inracellulära bakterier + virus), Th9 (parasiter), Th2 (parasiter), Tfh (B-celler), cytotoxiska t-celler.

10

Hur hänger µ-biota och IgA produktion ihop?

En bra (= mångfaldig) µ-biota ger bra IgA produktion och tvärt om.

11

M celler?

Finns i peyerskt plack. Bildas i närvaro B-celler. Transporterar antigen över epitel.

12

Hur transporterar makrofager antigen över epitelet?

Sträcker ut pseudopodie mellan epitelceller och tar med antigen tillbaka. Lämnar antigen till DC => lymfvävnad.

13

Om antigenet som aktiverar en T-cell påträffades i MTK hamnar T-cellen till slut i MTK. Hur?

I MTK är [vitamin A] hög => DC påverkas => T-cellen utrycker vissa homingreceptorer (tex alfa4beta7 => MTK). Inflammation stimulerar cellrekrytering.

14

Hur dämpas immunförsvaret i MTK?

Ex: Främmande portein plockas upp av DC => T-cell aktiveras utan co-stimmuleirng => blir en iTreg => åker till MTK och hämmar celldelning mha cytokiner => dämpar immunförsvaret.

15

Hur fungerar klamydiavaccin?

Klamydia = övergående virusinfektion som kan orsaka sterilitet pga kraftig inflammation. Vaccinet dämpar inflammationen så att kroppen inte tar skada men viruset försvinner ändå.

16

Varför kan vaccin mot könssjukdomar administreras som nässpray?

DC från denna vävnad ger T-celler en liknande uppsättning homing-receptorer som DC från könsorganens slemhinna.

17

Hur kan dieten påverka immunförsvaret i MTK?

En hög [vitamin A] stimulerar lymfocyternas homing till MTK.

18

Vilka antikroppar finns i bröstmjölken?

Blodkärl i bröstet turycket samma homing-receptorer som i MTK. Samma lymfocyter rekryteras => samma antikroppar produceras.

19

Vilken antikropp produceras på vilken slemhinna?

MTK => IgA1 (utom colon där IgA2 dominerar pga motstånd mot bakterie-enzym). Luftvägar => IgA1. Genitala => IgG.

20

Vad är J-kedja? (2)

Finns på IgA och IgM. Behövs för transport över epitel (binder till poly-Ig-receptorn). Skyddar mot nedbrytning i magsäcken.

21

IgA funktion? (3)

Neutraliserar bakterier och toxiner. Binder muciner och håller kvar bakterier på slemhinnan. Transporterar ut antigen från epitetet.

22

Vad är smartast att ha som måltavla vid tillverkning av influensa-vaccination?

Något protein som inte muterar på viruset (hög mutationshastighet).