Lopifit - chiếc xe đi bộ đầu tiên trên thế giới Flashcards Preview

Vietnamese - Chúng ta nói > Lopifit - chiếc xe đi bộ đầu tiên trên thế giới > Flashcards

Flashcards in Lopifit - chiếc xe đi bộ đầu tiên trên thế giới Deck (33):
1

street

đường phố

2

idea

ý tưởng

3

to create

tạo ra

4

to combine, unite, incorporate

kết hợp

5

producer

nhà sản xuất

6

to develop

phát triển

7

developed by

phát triển bởi

8

to come up (with), to germinate

nảy ra

9

combination

sự kết hợp

10

electric motor

động cơ điện

11

wheel

bánh xe

12

instead of

thay vì

13

traditional

truyền thống

14

battery

(bô) pin

15

maximum

tối đa

16

author

tác giả

17

gear

bánh răng

18

speed

tốc độ, vận tốc

19

four times faster

nhanh gấp 4 lần

20

ordinary, common, normal

thông thường

21

to move, transfer

đi truyển

22

distance, length

quãng đường

23

head (of department)

trưởng (bộ phận)

24

exciting, interesting

thú vị

25

manufacturer

hãng sản xuất

26

to desire

mong muốn

27

to generalize, universalize, make widespread / compulsory to everyone

phổ cập

28

market, marketing

thì trường

29

to assess, appraise, judge

đánh giá

30

revolution

cách mạng

31

electric bike

xe điện

32

to order, commission

đặt mua

33

motor

động cơ

Decks in Vietnamese - Chúng ta nói Class (76):