Luke Vraagworde - Sheet1 opposite - deck_6614997 Flashcards Preview

Afrikaans Grade 6 > Luke Vraagworde - Sheet1 opposite - deck_6614997 > Flashcards

Flashcards in Luke Vraagworde - Sheet1 opposite - deck_6614997 Deck (41):
1

who

wie

2

what

wat

3

where

waar

4

why

hoekom

5

out of what

waaruit

6

of what/which

waarvan

7

about what

waaroor

8

of whom

van wie

9

with whom

met wie

10

which

watter

11

what type

watter soort

12

for what reason

om watter rede

13

how

hoe

14

on what

waarop

15

with what

waarmee

16

where to

waarheen/waarnatoe

17

where from

waarvandaan

18

whose

wie se

19

in what

waarin

20

how long

hoe lank

21

how often

hoe dikwels

22

how many

hoeveel

23

when

wanneer

24

for which

waarvoor

25

what time

hoe laat

26

do you have

het jy

27

identify

identifiseer

28

even

selfs

29

without

sonder

30

important

belangrik

31

explain

verduidelik

32

compare

vergelyk

33

prove

bewys

34

motivate

motiveer

35

examples

voorbeelde

36

write down only

skryf slegs

37

out of how many

uit hoeveel

38

missing words

ontbrekende woorde

39

the same meaning

dieselfde betekenis

40

the opposite meaning

teenorgestelde betekenis

41

why

waarom