M11: Currents And Tides Flashcards Preview

RYA Day Skipper > M11: Currents And Tides > Flashcards

Flashcards in M11: Currents And Tides Deck (20):
1

Mean Lower Low Water

For regions with semi-diurnal or mixed semi-diurnal tides, the mean of the lower of the two low tides that occur each tidal day, determined over the period of water level observations

2

Mean Higher High Water

For regions with semi-diurnal or mixed semi-diurnal tides, the mean of the higher of the two high tides that occur each tidal day, determined over the period of water level observations.

3

semidiurnal

semidiurnal [ˌsemɪdaɪˈə:nl] a astr. įvykstantis du kartus per parą

Most places on the planet experience two high tides every 24 hours and 50 minutes as discussed above. This is called a semidiurnal tide.

4

bathymetry

bathymetry [bəˈθɪmɪtrɪ] n batimetrija (vandens gylio matavimas)

5

diurnal

diurnal [daɪˈə:nl] a
1 knyg. dienos, dieninis (priešpriešinant nakčiai)
2 astr. parõs

6

estuary

estuary [ˈestʃuərɪ] n
1 estuarija, upės žiotys
2 jūr. limanas

7

ebb
Ebb tide: Water going down towards low tide

ebb [eb]
n
1 atoslūgis;
the tide is on the ebb potvynis slūgsta
2 permaina į blogąją pusę; kritimas;
to be at a low ebb (nu)kristi, (nu)smukti; būti sunkioje padėtyje
v
1 slūgti (atoslūgio metu)
2 prk. slūgti, mažėti, silpnėti (t. p. ebb away)

8

Flood Tide: Water coming up towards high tide

Flood Tide: Water coming up towards high tide

9

Slack Water

Slack Water: Times when the water movement due to tidal effects are minimal. Note that because of the time it takes for bays and estuaries to drain out, slack water is not necessarily at high tide and low tide.

10

kelp

kelp [kelp] n
1 bot. rudadumbliai, ypač laminarijos
2 tų dumblių pelenai, iš kurių išgaunamas jodas

11

seaweed

seaweed [ˈsi:wi:d] n bot. jūros dumbliai

12

well

well1 [wel]
Ä n
1 šulinys
5 naftos gręžinys (t. p. oil well)

13

stranded wreck

stranded1 [ˈstrændɪd] a
1 užplaukęs ant seklumos
2 išmestas į krantą

14

vortex

vortex [ˈvɔ:teks] n (pl -tices, vortexes)
1 sūkurys, verpetas (ir prk.); viesulas;

15

It is reasonable to assume that leeway can cause ...

It is reasonable to assume that leeway can cause a 5-10 degree directional change between the heading and the actual course.

16

Wake

wake² n jūr. kilvateris; (laivo ir pan. sukeltas) srautas, bangavimas;
in the wake kilvateriu
◊ in smb’s/smth’s wake iš paskos; įkandin;
in the wake of po; dėl

17

Sight down the vessels ...

Sight down the vessels wake with the HBC to determine that bearing.

18

the wind was off your starboard beam

the wind was off your starboard beam...

19

rectilinear

rectilineal, rectilinear [ˌrektɪˈlɪnɪəl, ˌrektɪˈlɪnɪə] a spec. tiesus; tiesinis; tiesiaeigis (apie judėjimą)

20

Rectilinear, rotary tide

Rectilinear, where they flow in one direction for half a tide and then reverse to flow in the opposite direction with a period of slack water at the turn of the tide or: Rotary, in which the stream changes direction from hour to hour, often without a period of slack water.