Manlik & Vroulik (Geslag) Flashcards Preview

Afrikaans Gr5 Loggenberg > Manlik & Vroulik (Geslag) > Flashcards

Flashcards in Manlik & Vroulik (Geslag) Deck (22):
1

Gee die manlik en vroulik van "kat"

katmannetjie en katwyfie

2

Gee die manlik en vroulik van "bees"

bul en koei

3

Gee die manlik en vroulik van "hond"

reun en teef

4

Gee die manlik en vroulik van "hoender"

haan en hen

5

Gee die manlik en vroulik van "skaap"

ram en ooi

6

Gee die manlik en vroulik van "olifant"

olifantbul en olifantkoei

7

Gee die manlik en vroulik van "donkie"

hings en merrie

8

Gee die manlik en vroulik van "perd"

hings en merrie

9

Gee die manlik en vroulik van "bok"

ram en ooi

10

Gee die manlik en vroulik van "leeu"

leeumannetjie en leeuwyfie

11

Die geluid wat 'n koei maak...

bulk

12

Die geluid wat 'n hond maak...

blaf

13

Die geluid wat 'n kat maak...

miaau

14

Die geluid wat 'n skaap maak...

blêr

15

Die geluid wat 'n haan maak...

kraai

16

Die geluid wat 'n hen maak...

kekkel

17

'n Koei verskaf...

melk
vleis

18

'n Hond verskaf...

geselskap / vriendskap

19

'n Kat verskaf...

geselskap / vriendskap
vang ook muise

20

'n Skaap verskaf...

wol
vleis

21

'n Haan se nut...

hy maak ons wakker!

22

'n Hen se nut...

eiers
vleis