Massa In De Lever Flashcards Preview

Leverlijden > Massa In De Lever > Flashcards

Flashcards in Massa In De Lever Deck (31)
Loading flashcards...
1

Er zijn 4 categorieën van massa's in de lever. Welke?

1. Primaire vaste tumoren
2. Cysteuze leverletsels
3. Metastasen
4. Infectieuze oorzaken

2

Bij de primaire vast tumoren bespreken we de benigne en maligne tumoren. Welke subtypes (3-5)?

Benigne: hemangioom, adenoom, focale nodulaire hyperplasie
Maligne: HCC,(fibrolamellair leverCa, hepatoblastoma, cystadenocarcinoma, leversarcoma, epitheloïd hemangio-endothelioma).

3

Bij de cysteuze leverletsels bespreken we 2 subtypes. Welke en geef een korte uitleg.

Levercyste: dunne fibrotische wand en helder vocht, diagnose meestal toevallig bij echo of CAT, soms geassocieerd met polycystische nieren, enkel enucleatie bij bloedingen of surinfectie.
Biliair cystadenoom: goedaardige epitheliale cystische tumor met fibreus kapsel, resectie is aangewezen want hoog risico op ontaarding.

4

Welke 3 infectieuze oorzaken geven aanleiding tot massa's in de lever?

1. Pyogeen leverabces
2. Leveramoebiasis
3. Hydatide cyste - echinococcus cyste

5

Hemangioom: wat, diagnose, evolutie, behandeling?

1. Meest voorkomende benigne levertumor, met bloed gevulde caviteiten omgeven door endotheliale cellen.
2. Echo (hyperechogeen) en MRI
3. Meestal stabiel, veroorzaakt zelden rupturen of bloedingen
4. Enkel exerese of embolisatie bij verwikkelingen

6

Adenoom: wat, diagnose, behandeling?

1. Een goed omkapselde meestal solitaire tumor gevormd door normaal uitziende hepatocyten.
2. Echo (screening) en MRI (definiëren van letsel dat gevonden wordt met echo, hypo-intens op T2 itt HCC)
3. Stoppen van orale contraceptiva, exerese met partiële hepatectomie bij verwikkelingen

7

Klinisch beeld van goedaardige levertumoren?

1. Soms toevallige vondst dus asymptomatisch
2. Hepatomegalie, pijn in Re hypochondrium of verwikkelingen (intratumorale bloedingen of in zeldzame gevallen een ruptuur naar het peritoneum)

8

Focale nodulaire hyperplasie: wat, diagnose, evolutie?

1. Een niet-omkapselde tumor wordt gevormd door nodules hepatocyten gescheiden door bindweefselstrengen die uit 1 centrale fibreuze kern vertrekken.
2. Echo en MRI
3. Uitstekende prognose

9

2 belangrijkste verschillen tussen FNH en adenoom?

1. Bij FNH is er geen correlatie met orale contraceptiva
2. Bij FNH gaat het om multipele, niet-omkapselde letsels. Bij een adenoom gaat het om solitaire, omkapselde letsels.

10

Hepatocellulair carcinoom: bespreek de etiologie (4).

In 90% van de gevallen is er een onderliggende cirrose:
1. Postnecrotische levercirrose tgv HBV of HCV
2. Alcoholische levercirrose
3. Cirrose secundair aan hemochromatose
4. Mycotoxines

11

De 5 begeleidende symptomen van HCC.

1. Tumorale hepatomegalie
2. Achteruitgang algemene toestand
3. Gewichtsverlies
4. Pijn in rechter hypochondrium
5. Refractaire ascites

12

Metastase van HCC (5)

1. Intrahepatisch
2. Extrahepatisch naar V porta of Vv hepaticae
3. Lnn langs de V porta
4. Long-, bot- en in mindere mate hersenmeta's
5. Invasie diafragma met rechter schouderpijn

13

Diagnose van HCC (6)

1. Alfa-foetoproteïne is in 70% van de gevallen verhoogd, maar niet enorm specifiek, want fluctueert bij post-HBV cirrose en chronische hepatitis, is ook verhoogd bij sommige GI-tumoren en teratocarcinomen en bij zwangeren.
2. Echo om geleide punctie te doen
3. CT
4. NMR met ijzeroxide contrastmiddelen
5. Arteriografie
6. Doppler-echografie

14

Behandeling van HCC (2)

1. Tumor

15

Onthoud van een fibrolamellair leverCa (3)

1. Jongere personen (5-35jaar)
2. Niet-cirrotische lever
3. AFP normaal

16

Onthoud van hepatoblastoma (3)

1. Kinderen

17

Onthoud van cystadenomacarcinoma (2)

1. Vnl vrouwen
2. Rechter leverkwab, multicystisch en bevat mucineus materiaal

18

Onthoud van leversarcoma (3)

1. Uiterst zeldzaam
2. Vnl kinderen
3. Therapeutisch machteloos (mss chemo)

19

Symptomen (3), diagnose (5) en behandeling (3) van levermeta's

1. Moeheid, vermagering, als vergevorderd icterus
2. CAT en echo, NMR, punctie en biopsie
3. Resectie, chemo, chemo-embolisatie

20

Het pyogeen leverabces is het gevolg van (5)

1. Bij jongere personen infectie vh portagebied
2. Vnl bij ouderen cholangitis
3. Bij immuungedeprimeerden hematogene uitzaaiing
4. Penetrerende wonden
5. Spontaan

21

Kliniek van pyogeen abces (3)

1. Algemene malaise
2. Koorts
3. Epigastrische of rechter hypochondriale pijn

22

Labo-onderzoek bij pyogeen abces toont (2)

1. Verhoogde bezinkingssnelheid
2. Leucocytose

23

Diagnose van pyogeen abces (2)

Echo en CT

24

Behandeling van pyogeen abces

Punctie-drainage en amoxi/clav

25

Leveramoebiasis: wat, symptomen, diagnose, behandeling?

1. Leveraantasting door entamoeba histolytica
2. Abces met rood-bruinachtige pus die zelfde symptomen geeft als een pyogeen abces.
3. Echo/CT en ELISA
4. Metronidazole 500mg 4xdaags gedurende 10 dagen

26

Wat is een hydatide cyste?

Wordt veroorzaakt door infectie van de lintworm die in honden leeft (honden worden besmet door de ingewanden van schapen te eten). De ova boren zich door de mucosa van de dundarm en komen in de portale circulatie terecht waar ze in de lever zich gaan ontwikkelen tot volwassen cyste

27

Structuur van de hydatide cyste (3) + transudaat (2)

1. Perifere zone bestaat uit een dikke laag die kan calcifiëren
2. Intermediaire zone die hyaliniseert
3. Binnenste laag met capsules die scolices bevatten.
Transudaat is antigenisch en bevat dus eiwitten. Wanneer het in de circulatie komt veroorzaakt het een eosinofilie en anafylaxie

28

Kliniek van de hydatide cyste (2)

1. Asymptomatisch
2. Doffe rechter hypochondriale pijn

29

Gevolgen van een ruptuur van de hydatide cyste (4)

1. Indien intraperitoneaal: abdominale opzetting en obstructie
2. Indien galwegen: genezing, maar kan ook cholestatische icterus en cholangitis veroorzaken (infectie)
3. Indien diafragmatisch: naar long en pericard
4. Allergie: recidiverende urticaria

30

Diagnose van hydatide cyste (2)

1. Serologie
2. Imaging: verkalkte ectocyste