Matspjälkning + näring Flashcards Preview

Biologi 2 > Matspjälkning + näring > Flashcards

Flashcards in Matspjälkning + näring Deck (62):
1

Hur behandlas maten i munnen?

- Mekanisk sönderdelning (vi tuggar)
- Kemisk sönderdelning (enzymet amylas spjälkar stärkelse till disackarider)
- Saliv

2

Vad finns i salivet?

- Enzymet amylas: spjälkar stärkelse till disackarider
- Vatten
- Proteinet mucin: slem som gör att maten blir lättare att svälja
- Lysozymer: bakteriedödande enzym
- Vätekarbonater: höjer pH så att tandemaljen inte förstörs
- Antikroppar: försvar

3

Varför sätter man i halsen?

För att struplocket är över matstrupen och inte luftstrupen, förmodligen. Pratar man när man äter kan maten hamna i luftstrupen.

4

Vad är peristaltiska rörelser?

Rörelser i matstrupen som gör att maten kommer rätt. Dessa gör även så att man kan svälja trots att man står på händer!

5

Vad sker i magsäcken?

Framförallt kemisk sönderdelning med hjälp av enzymet pepsin som spjälkar protein till peptider.

6

Varför har magsäcken en skyddande slemhinna?

För att den skyddar resten av kroppen så att pepsin inte bryter ned resten av kroppen (för kroppen är ju uppbyggd av proteiner).

7

Vad finns i magsaften?

- Pepsin
- Vatten
- Saltsyra (HCl)

8

Vilka uppgifter har saltsyran i magsaften?

Bakteriedödande, denaturerar protein (protein byter form), aktiverar pepsiogen (inaktiv) till pepsin (aktiv), sänka pH till 2, samt bryter ned cellväggar.

9

Hur länge är födan i magsäcken, ungefär?

4 timmar

10

Vad finns i tolvfingertarmen?

- Enzymer
- Bukspott
- Galla

11

Hur går den kemiska sönderdelningen i tolvfingertarmen till?

Med hjälp av enzymer.
- Amylas: stärkelse - disackarider
- Lipas: lipider - glycerol och fettsyror
- Disackaridaser: disackarider - monosackarider (heter olika beroende på vad de spjälkar, t.ex laktas och sackaras)
- Trypsin och andra peptidaser: peptider - aminosyror
- Nukleaser: nukleinsyror - nukleotider

12

Vad innehåller bukspottet, var kommer det ifrån, samt hur mycket producerar vi ungefär per dygn?

- Enzymer och vätekarbonat
- Bukspottskörteln
- 12 liter

13

Vad gör gallan i tolvfingertarmen samt var kommer det ifrån?

- Finfördelar fetter, alltså delar dem så de inte klumpas ihop med varandra, vilket ökar angreppsytan för lipas (gallan SPJÄLKAR INTE fettet!)
- Tillverkas i levern, lagras i gallblåsan

14

Varför är tunntarmen så lång? Samt hur lång är den?

6 meter och väldigt veckad för att få maximal angreppsyta.

15

Vad sker i tunntarmen?

- Kemisk sönderdelning från tolvfingertarmen fortsätter.
- Slutspjälkning
- Upptag av monosackarider, aminosyror, mineraler, och vitaminer till blodet
- Upptag av glycerol och fettsyror till lymfan

16

Vad sker i tjocktarmen?

- Återupptag av vatten
- Finns mutualistiska bakterier som tillverkas vitamin B och K

17

Hur många ringöppningar har ändtarmen?

Två

18

Vilka organ går födan igenom?

Mun - matstrupe - magsäck - tolvfingertarmen - tunntarmen - tjocktarmen - ändtarmen - analöppning

19

Vad kännetecknar anorexia och bulimi? Vilka likheter finns?

* Anorexi: hraftig bantning/svälter sig själv
* Bulimi: hetsätande följt av kräkningar/laxermedel
- Förvrängd självbild
- Tvångstankar
- Utebliven mens

20

Vilka skillnader finns mellan anorexia och bulimi?

- Bulimi: kräkningar kan ge tand- och magproblem
- Anorexia: kan leda till hjärtproblem

21

Vad innebär sjukdomen kwashiorkor?

- Långvarig proteinundernäring
- Leder till uppsvälld mage pga osmos: levern kan inte producera blodproteiner, så vattnet går ur blodbanan

22

Vad innebär sjukdomen beri-beri?

- Brist på vitaminet tiamin, vilket leder till nedsatt metabolism av kolhydrater
- Cellandningen fungerar inte riktigt: det enda som fungerar är pyruvattransporten, vilket leder till energibrist

23

Vad innebär sjukdomen pellagra?

Vitaminbrist

24

Vad innebär sjukdomen rakitis?

- D-vitaminbrist
- Kallas även engelska sjukan för indistrualism-barnen fick inte tillräckligt mycket solljus

25

Hur kan man drabbas av fetma?

Onyttig mat, passiv livsstil, samt gener.

26

Vilka konsekvenser ger fetma på kroppen?

- Diabetes typ 2
- Högt blodtryck
- Höga halter av blodfetter
- Hjärt- och kärlsjukdomar
- Karies
- Ateroskleros (åderförfettning)

27

Vad innebär diarré?

- Tunn och vattnig avföring som kommer i stora mängder
- Beror ofta på virus eller bakterier

28

Vad innebär glutenintolerans?

- Man kan inte bryta ner gluten
- Heter också celiaki

29

Vad innebär ulcerös kolis?

Kronisk inflammation i slemhinnan i tjock- eller ändtarmen, som gör att tarmens funktion försämras

30

Vad innebär Crohns sjukdom?

- Kronisk inflammation i mag-tarmkanalen
- Vanliga symptom: magknip efter mat, diarré, viktförlust

31

Vad innebär hepatit A?

- Virus som ger inflammation i levern
- Överförs oftast via mat eller dryck

32

Vad innebär gallsten?

Salter i gallvätskan kristalliseras och bildar "stenar" i gallblåsan

33

Vad innebär fettlever?

- Fetter ansamlas i den drabbades leverceller
- Beror ofta på långvarigt alkoholmissbruk

34

Vad innebär skrumplever?

- Levern har blivit skadad och inflammerad
- Den friska vävnaden ersätts av sjuk ärrvävnad
- Levercellerna har dött!
- Beror ofta på långvarigt alkoholmissbruk

35

Vad innebär det att något i födan är essentiellt?

Det är livsnödvändigt men kroppen kan inte tillverka det själv

36

Vad är kostfiber, samt varför är de viktiga i födan?

- Födogrupp som fungerar som vätskebindare och energikälla för mutualistiska bakterier
- Håller igång magen magen så man inte blir förstoppad

37

Vad är skillnaden på snabba och långsamma kolhydrater?

- Snabba: enkla sockerarter, behöver inte brytas ner i tarmkanalen och kan snabbt tas upp av blodet
- Långsamma: måste spjälkas först

38

Vad används fettet till i kroppen?

- Isolering
- Dämpning
- Cellmembransupbyggnad
- Extra energikälla
- Löser vitaminer (inte B och C)

39

Vad kan proteinerna återanvändas till i cellerna?

Huvudsyftet är att de bryts ner till aminosyor men annars används de som energikälla eller lagras som fett

40

Vilka tre vitaminer tillverkas i kroppen, samt hur går det till?

D-vitamin produceras i huden när solen skiner
K- och B-vitamin produceras av bakterier i tjocktarmen

41

Vad är en antioxidant?

Ämne som neutraliserar fria radikaler

42

Hur kan växtätare utnyttja energin i cellulosa?

De har mutualistiska bakterier och ciliater som kan bryta ner cellulosan

43

Varför äter kaniner sitt bajs?

För att deras mutualistiska bakterier inte hann bryta ner cellulosan tillräckligt i blindtarmen.

44

Vad handlar matspjälkningen om rent kemiskt?

Hydrolys! Stora molekyler spjälkas av enzymer, med hjälp av vatten.

45

Varför har magsäcken så lågt pH?

- Bakterier i maten elimineras
- Cellväggar i maten bryts ner så näringsämnena kan spjälkas
- Proteiner denatureras
- Ämnet pepsin fungerar bäst vid detta pH

46

Vad händer vid magsår?

- Magslemhinnan blir inflammerad och om detta blir värre bildas magsår pga bakterie (som många har naturligt i magsäcken)
- Bakterien förstör de slemproducerande halscellerna i magsäckens vägg så skyddet mot pepsin försvinner

47

Hur påverkar dåligt livsstil risken att få magsår?

Bakterien ger magsåret, men livsstilen kan ge den ett försprång, eftersom dålig livsstil kan ge inflammation

48

Vad är tunntarmens huvuduppgift?

- Se till så att den påbörjade spjälkningen slutförs, mha extraenzymer
- Se till så att näringsämnena absorberas av blod och lymfa

49

Vad ska man göra vid diarré?

Tillföra mer vätska, salter, och socker

50

Vad är nervceller och röda blodkroppars främsta energikälla?

Glukos

51

Vad är GI?

Glycemiskt index: metod för att dela in kolhydrater efter hur snabbt de får glukoshalten i blodet stiga

52

Ge exempel på mat med lågt GI.

Grönsaker och grovt bröd

53

Ge exempel på mat med högt GI.

Godis och vitt bröd

54

Vad är fördelen med att äta mat med lågt GI?

Det ger en jämnare blodsockernivå

55

Vilka sorters enzymer tillverkas i bukspottskörteln?

- Karbohydaser: kolhydratsspjälkande
- Lipaser: lipidspjälkande
- Proteaser: proteinspjälkande
- Nukleaser: nukleinsyrespjälkande

56

Vad är cellulosa? Hur bryter olika sorters organismer ner detta?

En kostfiber
- Växtätare: lång blindtarm med bakterier
- Idisslare: många magar med bakterier
- Korpofager (ex kanin): äter sitt primärbajs och bryter sen ner cellulosan

57

Vad används kolhydrater till i kroppen?

Primär energikälla

58

Vad används proteiner till i kroppen?

- Framförallt som cellers byggstenar
- Återanvänds som energikälla eller lagras som fett

59

Vad används lipider/fetter till i kroppen?

- Stötdämpning
- Isolering
- Energikälla

60

Varför är lipider/fetter så viktiga?

För att behålla kroppsvärme och som reservenergi

61

Ge exempel på makroämnen.

Ca, P, K, Cl, Na, S, Mg

62

Ge exempel på mikroämnen.

F, Fe, Cu, Zn