Medikamenter ved ateromatose og koronarsykdom Flashcards Preview

MED4500 > Medikamenter ved ateromatose og koronarsykdom > Flashcards

Flashcards in Medikamenter ved ateromatose og koronarsykdom Deck (13):
1

Angerpspunkter ved ateromatose

- Lipidsenkning og -modifisering
- Hemming av trombose
- Stabilisering av aterom
- Vasodilatasjon

2

Hvordan virker statiner?

- Hemning av kolesterolsyntese i lever
HMH-CoA reduktase-hemmer
- dette gir økning av LDL-reseptorer, økt kolesterolopptak og -metabolisme i elver
- antiinflammatorisk

3

Medikamenter for hemming av kolesterolabsorpsjon fra tarmen?

- Galleesyrebindende resiner: økt sekresjon av gallesyrer, som gir økt dannelse av nye gallesdyrer fra kolesterol i lever.
- selektive absorpsjonshemmere: ezetimib

4

Medikamenter som endrer lipoproteinmetabolismen

- fibrater: økning og stimulering av lipoproteinlipase. Gir reduksjon av VDL (til HDL) og triglyserider
- omega-3-fettsyrer

5

Hva skjer når man medikamentelt senker kolesterolnivået?

- økt antall LDL-reseptorer, og økt opptakt
- Økt opptak av LDL til lever
- Økt dannelse av HDL

6

Hvordan hemme trombedannelse?

- Blodplatehemming
- Koagulasjonshemming (warfaring, heparin, NOAK)
- Oppløsning av fibrin (fibrinolyse, streptokinaser, vevs-plasminogen-aktivator)

7

Hvordan virker ASA?

Hemmer sykloogsygenase 1 i blodplatene, nedsatt prostaglandinsyntese, mindre tromboxan A2. Særlig arterielle tromboser.

8

Hvordan virker ADP-reseptor-antagonister (klopidogrel)

Hemmer ADP-mediert blodplateaggresjon.
Hemmer indirekte aktivering av GPIIb/IIIa-komplekset, fibrinogen-reseptoren.

9

Hvordan virker GPIIb/IIIa-antagonister?

Hemmer binding av fibrinogen til GPIIb/IIIa-komplekset, og stopper dermed blodplateaggresjon.

10

Hvordan virker glycerolnitratet (nitroglycerin)?

Tilfører NO, som gir økt cGMP-produksjon via guanylyl cyklase.
Gir venediltasjon (og mindre arbeid for hjertet) og noe dilatasjon av store koronararterier (motvirker karspasmer)

11

Hva er koronar stjeling?

At blodet går til områder uten iskemi. Skjer ikke ved NO-donorer, da de gir dilatasjon først og fremst i iskemisk vev.

12

NO og toleranse

Rask toleranseutvikling. 6 timer mellomrom mellom dosering.

13

NO og Viagra.

Viagra er en PDE-5-hemmer, som hemmer nedbrytningen av cGMP. Vil få stor virkning av NO, og fare for blodtrykksfall.