Meervoude Flashcards Preview

Afrikaans Gr5 Loggenberg > Meervoude > Flashcards

Flashcards in Meervoude Deck (60):
1

Die meervoud van "oog" is...

2

Die meervoud van "bril" is...

brille

3

Die meervoud van "blaar" is...

blare

4

Die meervoud van "boom" is...

bome

5

Die meervoud van "ring" is...

ringe

6

Die meervoud van "skêr" is...

skêre

7

Die meervoud van "duif" is...

duiwe

8

Die meervoud van "hand" is...

hande

9

Die meervoud van "armband" is...

armbande

10

Die meervoud van "vrug" is...

vrugte

11

Die meervoud van "aap" is...

ape

12

Die meervoud van "kind" is...

kinders

13

Die meervoud van "koei" is...

koeie

14

Die meervoud van "bok" is...

bokke

15

Die meervoud van "donkie" is...

donkies

16

Die meervoud van "deur" is...

deure

17

Die meervoud van "kombuis" is...

kombuise

18

Die meervoud van "tafel" is...

tafels

19

Die meervoud van "venster" is...

vensters

20

Die meervoud van "kamer" is...

kamers

21

Die meervoud van "beer" is...

bere

22

Die meervoud van "speelding" is...

speelgoed

23

Die meervoud van "tas" is...

tasse

24

Die meervoud van "pen" is...

penne

25

Die meervoud van "skaap" is...

skape

26

Die meervoud van "been" is...

bene

27

Die meervoud van "huis" is...

huise

28

Die meervoud van "laai" is...

laaie

29

Die meervoud van "broer" is...

broers

30

Die meervoud van "suster" is...

susters

31

Die meervoud van "tafel" is...

tafels

32

Die meervoud van "venster" is...

vensters

33

Woorde wat eindig op -i, -o, -u of 'n beklemtoonde -a, kry wat om die meervoud te kry?

" 's"

34

Die meervoud van "taxi" is...

taxi's

35

Die meervoud van "foto" is...

foto's

36

Die meervoud van "nag" is...

nagte

37

Die meervoud van "lig" is...

ligte

38

Die meervoud van "brief" is...

briewe

39

Die meervoud van "duif" is...

duiwe

40

Die meervoud van "oog" is...

41

Die meervoud van "knie" is...

knieë

42

Die meervoud van "kind" is...

kinders

43

Die meervoud van "bad" is...

baddens

44

Die meervoud van "pad" is...

paaie

45

Die meervoud van "skip" is...

skepe

46

Die meervoud van "hemp" is...

hemde

47

Die meervoud van "stad" is...

stede

48

Die meervoud van "gat" is...

gate

49

Die meervoud van "kas" is...

kaste

50

Die meervoud van "kwas" is...

kwaste

51

Die meervoud van "vliegtuig" is...

vliegtuie

52

Hoe maak jy die meervoud van 'n woord wat eindig met 'n -f?

vervang die "f" met "we"

53

Die meervoud van "boek" is...

boeke

54

Die meervoud van "rak" is...

rakke

55

Die meervoud van "oupa" is...

oupas

56

Die meervoud van "jas" is...

jasse

57

Die meervoud van "buis" is...

buise

58

Die meervoud van "meisie" is...

meisies

59

Die meervoud van "mikroskoop" is...

mikroskope

60

Die meervoud van "hoop" is...

hope