Mësimi 4: Fjalor Flashcards Preview

FJALOR NË SHQIP > Mësimi 4: Fjalor > Flashcards

Flashcards in Mësimi 4: Fjalor Deck (30):
1

alo

hello (in phone conversations)

2

apartament

(m) apartment

3

bie

(it) rings/ to ring

4

ç' (short form of çfarë)

what

5

çdo

every

6

darkë

(F) dinner

7

dhe

too, also

8

ditë

(f) daz

9

do të

will (as in I will)

10

e diel

Sunday

11

e lodhur

tired

12

jetë

(f) life

13

kthehem

to return

14

at, in

15

orë

(f) clock, time

16

papritur

suddenly

17

pasdite

in the afternoon

18

pastaj

then

19

pazar

n, (m) shopping

20

për

for

21

pse

why

22

pushim

n, (m) to rest

23

restorant

(m) restaurant

24

sa

how much, how many

25

shkollë

(f) school

26

tani

now

27

të dielave

on Sundays

28

të shtunave

on Saturdays

29

vij/vish

to come/ (you) come

30

zgjohem

to wake up