Mësimi 4: Punët e shtëpisë (Household Chores) Flashcards Preview

FJALOR NË SHQIP > Mësimi 4: Punët e shtëpisë (Household Chores) > Flashcards

Flashcards in Mësimi 4: Punët e shtëpisë (Household Chores) Deck (20):
1

përgatis

to prepare

2

mënjesin

(m) breakfast

3

drekën

(f) lunch

4

darkën

(f) dinner

5

përgatis mëngjesin/drekën/darkën

to make breakfast/ lunch/ dinner

6

pastroj

to clean

7

apartamentin

(m) the apartment

8

shtëpinë

(f) the house

9

pastroj apartamentin/stëpinë

to clean the apartment/ house

10

laj

to wash

11

rroba

(f) clothes

12

enë

(f) dishes

13

dyshemenë

(f) the floor

14

laj rrobat

to do the laundry (lit: to wash the clothes)

15

laj enët/dyshmenë

to wash the dishes/floor

16

rregulloj

to fix

17

krevatin

(m) the bed

18

rregulloj krevatin

to fix the bed

19

fshij

to sweep

20

fshij dyshemenë

to sweep the floor