Mięśnie żucia Flashcards Preview

Głowa i szyja 3 > Mięśnie żucia > Flashcards

Flashcards in Mięśnie żucia Deck (20):
1

Dlaczego mm. żucia są unerwione akurat przez włókna ruchowe n. żuchwowego?

Bo poruszają żuchwą xd

2

Z mezemchymy którego łuku wywodzą się mm. żucia?

I

3

Przez jakąś cześć n. V docieraja włókna ruchowe n. V3 do mm. żucia?

Przez cześć mniejsza

4

Gdzie znajduje się przyczep poczatkowy i końcowy m. skroniowego?

Poczatkowy- kresa skroniowa DOLNA ⬇️ oraz przyśrodkowa ściana dołu skroniowego aż do grzebienia podskroniowego

Końcowy- wyrostek dziobiasty żuchwy

5

Co robią włókna poziome m. skroniowego?

Cofają żuchwę.

6

Co robią wszystkie włókna (głównie pionowe) m. skroniowego?

Podnoszą opuszczoną żuchwę, zaciskają zęby, obracają ją nieco na zewnątrz.

7

Przez co zaopatrzony nerwowo jest m. skroniowy?

Nerwy skroniowe głębokie

8

Do jakiej grupy gałęzi n. V3 należą nerwy zaopatrujące mm. żucia?

Do grupy przedniej

9

Jakie części posiada m. żwacz?

Powierzchowną i głymboką

10

Podaj przyczep początkowy i końcowy obu części m. żwacza

Poczatkowy powierzchownej- dolny brzeg kości jarzmowej i łuk jarzmowy aż do szwu skroniowo-jarzmowego

Początkowy głębokiej- wyrostek jarzmowy kości skroniowej (tylna część łuku jarzmowego)

Przyczep końcowy- zewnętrzna powierzchnia kąta żuchwy- GUZOWATOŚĆ ŻWACZOWA 🗻

11

Funkcje m. żwacza?

Wysuwa żuchwę (a zatem antagonista skroniowego), unosi żuchwę i obraca ją na zewnątrz (te dwie ostatnie to funkcje skroniowego).

12

Przez co zaopatrzony jest m. żwacz?

Przez n. żwaczowy

13

Który z mięśni skrzydłowych ma dwie głowy?

Boczny oczywiście (bi=2)

14

Podaj przyczep początkowy i końcowy m. skrzydłowego przyśrodkowego.

Początkowy- dół wyrostka skrzydłowego i wyrostek piramidowy kości podniebiennej

Końcowy- przyśrodkowa powierzchnia kąta żuchwy, czyli GUZOWATOŚĆ SKRZYDŁOWA 🐥

15

Co robi m. skrzydłowy przyśrodkowy i skąd pochodzi jego unerwienie?

Unosi żuchwę, obraca ją na zewnątrz.
Unerwienie- od n. skrzydłowego przyśrodkowego (gałąź przednia V3).

16

Jakie głowy ma m. skrzydłowy boczny?

Górno i dolno

17

Podaj przyczepy m. skrzydłowego bocznego.

Początkowy głowy górnej- grzebień podskroniowy i powierzchnia podskroniowa skrzydła większego kości klinowej

Początkowy głowy dolnej- pow. zewnętrzna blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego oraz pow. podskroniowa szczęki

Przyczep końcowy- dołek skrzydłowy wyrostka kłykciowego żuchwy.

18

Podaj funkcję m. skrzydłowego bocznego

Wysuwa żuchwę i obraca ją DO WEWNĄTRZ

19

Skąd pochodzi unerwienie m. skrzydłowego bocznego?

Od n. skrzydłowego bocznego (gałąź przednia n. V3)

20

Które mięśnie żucia podnoszą żuchwę, wysuwają żuchwę i cofają?

Podnoszą- skroniowy, żwacz, skrzydłowy przyśrodkowy

Wysuwają- żwacz, skrzydłowy boczny

Cofają- skroniowy.