Moderne problemen van psychoanalytische benaderingen Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Moderne problemen van psychoanalytische benaderingen > Flashcards

Flashcards in Moderne problemen van psychoanalytische benaderingen Deck (14):
1

freuds ideen zijn achterhaald in de neoanalytische beweging

onbewust geheugen - ?

onderdrukking - ?

prebewuste verwerking - ?

ego - ? 

ego-bescherming - ?

onbewust geheugen - impliciet geheugen

onderdrukking - cognitieve vermijding

prebewuste - preaandachtige verwerking

ego - central executive

ego-bescherming - verdedigende attributie

2

uitleg: foutieve herinnering

welk factoren kunnen bijdragen aan dit fenomeen? (3)

 

in verband met het herinneren van traumatische gebeurtenissen die niet hebben plaatsgevonden

herinneringen die niet kloppen; dingen herinneren die niet hebben plaatsgevonden

1.moderne drukpers: door veel aandacht te besteden aan zelfhulp denken mensen dat ze de hulp ook nodig hebben

2.therapeuten: gebruik van bv. hypnose

3. imagination inflation effect/confirmatory bias

 

3

uitleg: imagination inflation effect

het verwarren van een ingebeelde gebeurtenis met werkelijke gebeurtenissen ( als een deel van de herinnering mist wordt het opgevuld met fantasie)

 

4

uitleg: subliminale waarneming

in verband met priming

informatie van opgeslagen worden in het geheugen zonder dat het bewust verwerkt wordt

 

mensen kunnen dus onbewust priming plaatsvinden 

5

foutieve herinnering: wat zijn "spreading activation" en "constructive memory"

spreading activation: mentale objecten worden in associatie met elkaar opgeslagen (bv. slapen, bed, rust etc), als een van de objecten geactiveerd wordt raken verbonden objecten ook geactiveerd

constructive memory: herinneringen zijn vatbaar voor fouten, ontbrekende herinneringen worden door onnauwkeurige technieken opgevuld

6

uitleg: ego-psychologie

Erik Erikson

functie van het ego: efficient met omgeving omgaan, doelen bereiken en het ontwikkelen van een identiteit

 

7

uitleg: acht-fasen-ontwikkelingsmodel

Erik Erikson

8 fasen worden gedurend het hele leven doorlopen

in elke fase zit een psycholsociale conflict, als die niet wordt opgelost blijft de mens het hele leven bezig met dit conflict 

8

uitleg:

fase van identiteit vs rolverwarring

(adolescentie)

meeste mensen: periode van identiteitsverwarring - niet weten wie ze zijn

sommige culturen: rite of passage - kind wordt ingewijd als volwassene

identity foreclosure: geen identieteiscrisis, identiteit van ouders overnemen of geen alternatieves ontdekken

9

uitleg: moratorium

proces: zich eerst de tijd nemen om alternatieven te belijken en vervolgens een keuze maken wie men graag wil zijn

10

wat vindt Karen Horney van penissen?

penis gezien als een symbool voor sociale macht

-> vrouwen hebben geen "penisnijd", maar nijd op de sociale machtpositie van mannen

 

11

uitleg: fear of success

bangheid van vrouwen om bij succes vrienden te verliezen

daardoor angst voor succes

12

uitleg: narcistische paradox 

hoewel een narcist zeker van zichzelf overkomt heeft hij continu waardering, geruststelling en aandacht van anderen nodig

13

uitleg: object relaties theorie

2 assumpties

 

hoe manifesteren vroeg gevormde sociale relaties zich op latere leeftijd 

 

nadruk op het ontstaan van sociale relaties tijdens de kindertijd

1. de relaties die het kind met anderen ontwikkeld zijn belangrijker dan interne verlangens en driften

2.anderen (vooral moeder) worden geinternaliseerd

het wordt een mentale representatie gevormd 

op basis van dese representaties worden op latere leeftijd relaties gevormd 

14

uitleg: strange situation procedure

experiment om hechtingsstijl te onderzoeken: moeder verlaat kamer, kind alleen met vreemd persoon, moeder komt terug -> reactie van kind