Moeilijke dingen Recht Flashcards Preview

Recht > Moeilijke dingen Recht > Flashcards

Flashcards in Moeilijke dingen Recht Deck (17)
Loading flashcards...
1

Vragen internationaal recht

1. Welke rechter is bevoegd?
2. Welk recht is van toepassing op overeenkomst
3. Hoe kan uitspraak buitenlandse rechter ten uitvoer worden gelegd?

2

Europese verorderingen

1. EEX-Verordering
2. Rome 1 (Internationaal)

3

Spoorwegvervoer

CIM-Verdrag

4

Luchtvervoer

Verdrag van Mortréal

5

Watervervoer

Hague-Visby Rules

6

Wegvervoer

CMR-Verdrag

7

Cheque

Opdracht overmaken geld naar rekening checkhouder en af te schrijven van rekening schuldenaar

8

Trekker

Geeft betaalopdracht. Begunstigde is schuldeiser

9

Wissel

Opdracht van trekker (schuldeiser) aan de schuldenaar om het bedrag op een bepaalde dag over te maken naar de begunstigde

10

Documentair incasso

Koper krijgt goods op moment heeft betaald voor benodigde documenten

11

Documentair krediet

Bank voldoet bedrag aan verkoper. Verkoper geeft documenten aan de bank

12

Merkrecht

Als individuele merken beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, letters, cijfers, vormen

13

Woordmerk

benamingen, letters, cijfers

14

Beeldmerk

logo, ontwerp, verpakkingen

15

Vormmerk

Michelinmannetje

16

Merkinbreuk

1. Kopiëren dezelfde/soortgelijke waren of diensten
2. Inbreuk totaal ander product
3. Reputatieschade

17

Aansprakelijk schade aan een derde

1. Fout werknemer (onrechtmatige daad, schade, casuaal verband)
2. Ondergeschiktheid (in dienst van)