Mokuna 17 Nā ʻŌlelo Pōkole Flashcards Preview

Nā Kai ʻEwalu Puke 2 > Mokuna 17 Nā ʻŌlelo Pōkole > Flashcards

Flashcards in Mokuna 17 Nā ʻŌlelo Pōkole Deck (25):
1

Momi and Pua

Momi lāua ʻo Pua

2

What a pretty lei!

Hō ka nani o kēnā lei!

3

I made it; I'm the one who made it

Naʻu i hana.

4

What a lot of mangoes he has!

Kū ka paila o nā manakō āna!

5

I met him/her.

Ua launa au me ia.

6

This place is pretty, yeah.

Nani kēia wahi, ʻeā.

7

Who will help us (2)?

Na wai e kōkua mai iā kāua?

8

How pretty!

Hō ka nani!

9

Who was helping us?

Na wai e kōkua mai ana?

10

Lei and I

māua ʻo Lei

11

She is a helpful lady.

He wahine kōkua ʻo ia.

12

...in the early morning

...i ke kakahiaka nui

13

What a lot! There are so many!

Kū ka paila!

14

you and Mikaʻele

ʻolua ʻo Mikaʻele

15

she and Nākai

lāua ʻo Nākai

16

It'll probably be enough, yeah?

He lawa nō paha, ʻeā?

17

Who made this?

Na wai i hana i kēia?

18

Yeah. (informal for " ʻae")

ʻĒ-e.

19

He introduced Keoni to Nani.

Ua hoʻolauna ʻo ia iā Keoni me Nani.

20

Leo walked the dog there.

Ua hoʻohele ʻo Leo i ka ʻīlio i laila.

21

They (2) are helpful ladies.

He mau wāhine kōkua lāua.

22

Leo walked there.

Ua hele ʻo Leo i laila.

23

How are you, Momi and Nani?

Pehea ʻolua, e Momi lāua ʻo Nani?

24

Hey, where's the pick?

ʻEā, aia i hea ke kipikua?

25

Who is going to help us?

Na wai ana e kōkua mai?