Mokuna Iwakāluakūmāhā Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna Iwakāluakūmāhā > Flashcards

Flashcards in Mokuna Iwakāluakūmāhā Deck (68):
1

Imu

Ka Imu
(Kikino)

2

Normal Word for Pineapple

Ka Halakahiki
(Kikino)

3

Leaves and Pūmaiʻa Over Imu Stones

Ka Hāliʻi
(Kikino)

4

The Coverings Over Food in an Imu; Leaves, Tarp

Ke Kauwewe
(Kikino)

5

Elsewhere

Kahi ʻĒ
(Kikino)

6

Khaki (Type of Textile)

Ke Kākī
(Kikino)

7

Greeting Card

Ke Kāleka
(Kikino)

8

Charge Card

Ke Kāleka Kāki
(Kikino)

9

Tarpaulin, Tarp

Ke Kāpōlena
(Kikino)

10

A Type of Tree with Thorns

Ke Kiawe
(Kikino)

11

Ticket

Ke Kikiki
(Kikino)

12

Chocolate

Ke Kokoleka
(Kikino)

13

Comission

Ke Komisina
(Kikino)

14

Government Minister

Ke Kuhina
(Kikino)

15

Non-Hawaiian; A Race Other Than One's Own

Ka Lāhui ʻĒ
(Kikino)

16

Receipt

Ka Likiki
(Kikino)

17

Expenses

Ka Lilo
(Kikino)

18

Income

Ka Loaʻa
(Kikino)

19

Steam (Substance)

Ka Māhu
(Kikino)

20

An Island Other Then One's Own

Ka Mokupuni ʻĒ
(Kikino)

21

Geneology

Ka Moʻokūʻauhau
(Kikino)

22

Pineapple (Less Common)

Ka Painaʻāpala
(Kikino)

23

A Schedule

Ka Papa Manawa
(Kikino)

24

Playing Cards (Short Form)

Ka Pepa
(Kikino)

25

Playing Cards

Ka Pepa Pāʻani
(Kikino)

26

A Small Plant Taken From a Larger Plant (i.e. Pineapple)

Ka Pulapula
(Kikino)

27

Coconut Husk

Ka Pulu Niu
(Kikino)

28

Kindling

Ka Pulupulu
(Kikino)

29

Banana Tree, Banana Trunk

Ka Pūmaiʻa
(Kikino)

30

Firewood

Ka Wahie
(Kikino)

31

Hawaiian Homestead Land

Ka ʻĀina Hoʻopulapula
(Kikino)

32

Land Other Than One's Own

Ka ʻĀina ʻĒ
(Kikino)

33

Storm

Ka ʻIno
(Kikino)

34

To Cover Up

Ka Uhi
(Hamani)

35

To Pay

Ka Uku
(Hamani)

36

To Tear Something Up

Ka Haehae
(Hamani)

37

To Hire

Ka Hai
(Hamani)

38

To Spread Something Out on a Flat Surface

Ka Hāliʻi
(Hamani)

39

To Fundraise

Ka Hana Kālā
(Hamani)

40

To Decide

Ka Hoʻoholo
(Hamani)

41

1. To Cultivate Shoots of a Plant
2. To Revitalize a People

Ka Hoʻopulapula
(Hamani)

42

1. To Light a Fire
2. Turn on Lights

Ka Hoʻā
(Hamani)

43

To Look For

Ka Huli
(Hamani)

44

To Look for a Job

Ka Huli Hana
(Hamani)

45

To Charge a Fee

Ke Kāki
(Hamani)

46

To Sell from House to House

Ke Kālewa
(Hamani)

47

To Shovel Something

Ke Kopalā
(Hamani)

48

To Set Up and Imu for Lighting

Ke Kuʻi (Imu)
(Hamani)

49

To Play Cards

Ka Pāʻani Pepa
(Hamani)

50

To Play Cards (Short Form)

Ka Pepa
(Hamani)

51

To Turn On Water

Ka Wehe
(Hamani)

52

To Dig, Dig Up

Ka ʻEli
(Hamani)

53

1. To Look For
2. To Strive

Ka ʻImi
(Hamani)

54

To Make a Living (i.e. Work)

Ka ʻImi Ola
(Hamani)

55

To Pick On a Person

Ka ʻImi Hana
(Hamani)

56

To Fundraise

Ka ʻImi Kālā
(Hamani)

57

To Travel On a Trip
(A Trip)

Ka Huakaʻi
(Hehele)

58

To Play Trumps

Ke Kāmau
(Hehele)

59

To Have Been Toppled Over

Ka Hina
(ʻAʻano)

60

Entire

Ka Holoʻokoʻa
(ʻAʻano)

61

Appropriate

Ke Kūpono
(ʻAʻano)

62

Green (as Wood That Doesn't Burn)

Ka Maka
(ʻAʻano)

63

Worth It, Good (as a price)

Ka Makepono
(ʻAʻano)

64

Dry

Ka Maloʻo
(ʻAʻano)

65

For Something to Have a Tear In It

Ka Nahae
(ʻAʻano)

66

To Be All Torn Up (as paper)

Ka Nāhaehae
(ʻAʻano)

67

To Be White Hot and Glowing

Ka ʻEnaʻena
(ʻAʻano)

68

Different

Ka ʻOkoʻa