Mokuna Iwakāluakūmākahi Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna Iwakāluakūmākahi > Flashcards

Flashcards in Mokuna Iwakāluakūmākahi Deck (56):
0

1. Shadow
2. A fetus at a very early stage of development (as the case with Hiʻiaka when she was born)

Ke Aka
(Kikino)

1

Imu (underground oven)

Ka Imu
(Kikino)

2

Lover, Girlfriend, Boyfriend

Ka Ipo
(Kikino)

3

A Gourd (especially when used as a container or instrument)

Ka Ipu
(Kikino)

4

A metal pot (as used in cooking)

Ka Ipuhao
(Kikino)

5

A tea pot

Ka Ipukī
(Kikino)

6

A Tobacco Pipe

Ka Ipupaka
(Kikino)

7

ʻŌlelo Paʻiʻai: Squid
ʻŌlelo Kepanī: Tako

Ka Heʻe
(Kikino)

8

Roommate

Ka Hoalumi
(Kikino)

9

Classmate

Ka Hoapapa
(Kikino)

10

A Mountain (Usually one that is somewhat rounded)

Ka Mauna
(Kikino)

11

The Leaf of a Hala/ Pūhala

Ka Lau Hala
(Kikino)

12

Ka ʻano meaʻai: Laulau

Ka Laulau
(Kikino)

13

Line (especially of a mele)

Ka Lālani
(Kikino)

14

Alcoholic drinks, especially Hard Liquor

Ka Lama
(Kikino)

15

Calm (as when nature is quiet)

Ka Laʻi
(Kikino)

16

Menehune

Ka Menehune
(Kikino)

17

ʻŌlelo Paʻiʻai: Cuttlefish
ʻŌlelo Kepanī: Ika

Ka Mūheʻe
(Kikino)

18

The Society Islands, Tahiti

Ka Paeʻāina Polapola
(Kikino)

19

Bicycle

Ka Paikikala
(Kikino)

20

Pipe (such as in plumbing)

Ka Paipu
(Kikino)

21

Tobacco (often used as cigarette)

Ka Paka
(Kikino)

22

Lava (both hot and cooled)

Ka Pele
(Kikino)

23

Tahitian (a native to Polapola)

Ka Polapola
(Kikino)

24

The Bosom (especially the part near the underarm)

Ka Poli
(Kikino)

25

Underarm

Ka Pōʻaeʻae
(Kikino)

26

Ocean Swell

Ka ʻAle
(Kikino)

27

Rum

Ka Rama
(Kikino)

28

To Block Someone or Something from View

Ke Ālai
(Hamani)

29

To Drink Alcohol

Ka Inu Lama
(Hamani)

30

To Chant a Mele

Ke Oli
(Hamani)

31

To Hold Up at One's Chest (as a baby)

Ka Hiʻi
(Hamani)

32

To Practice Something (to Learn)

Ka Hoʻomaʻamaʻa
(Hamani)

33

1. To Utter
2. To Produce
3. To Publish
(All in relation to "Puka" emerge)

Ka Hoʻopuka
(Hamani)

34

To Call Out to a Person to Get Said Person's Attention

Ke Kāhea
(Hamani)

35

To Hold On to Something

Ka Paʻa
(Hamani)

36

1. To Burn Up Something in a Fire (as rubbish)
2. To Smoke Something (as tobacco)

Ke Puhi
(Hamani)

37

To Smoke Cigarettes

Ke Puhi Paka
(Hamani)

38

To Smoke a Pipe

Ke Puhi Iupaka
(Hamani)

39

To Go On a Journey or Quest, The Journey Itself

Ka Huakaʻi
(Hehele)

40

1. To be on Top of Something
2. To Ride a Vehicle

Ke Kau
(Hehele)

41

To Ride Horse

Ke Kau Lio
(Hehele)

42

To Ride Bike

Ke Kau Paikikala
(Hehele)

43

To Go Swimming in the Ocean

Ka ʻAuʻau Kai
(Hehele)

44

To Go Swimming in Fresh Water

Ka ʻAuʻau Wai
(Hehele)

45

Steep and Knife-Like as a Cliff

Ke Kūnihi
(ʻAʻano)

46

To be Broad or Wide

Ka Laulā
(ʻAʻano)

47

A Fancy Word for Retarded

Ka Lohiʻau
(ʻAʻano)

48

To Disappear

Ka Nalo
(ʻAʻano)

49

1. To be Lost (as a person)
2. To Be Lost by Someone (as a possession)

Ka Nalowale
(ʻAʻano)

50

1. To be Stuck and Immovable
2. To be Learned/ Mastered (as a lesson or a song)

Ka Paʻa
(ʻAʻano)

51

Steep (as a road or similar incline in which one ascends)

Ka Piʻikū
(ʻAʻano)

52

1. To be Rippling as Water
2. To be Filled (just before overflowing)

Ka ʻAleʻale
(ʻAʻano)

53

Hot and Glowing (as rocks in an imu, or hot lava)

Ka ʻEnaʻena
(ʻAʻano)

54

For a human being or spirit to have some unusual feature (such as being dwarf like, as a menehune; a weird way of talking; etc.)

Ka ʻEʻepa
(ʻAʻano)

55

Normal Word for Retarded
(Also used in ʻŌlelo Paʻiʻai)

Ka ʻĪhepa
(ʻAʻano)