Mokuna Iwakāluakūmākolu Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna Iwakāluakūmākolu > Flashcards

Flashcards in Mokuna Iwakāluakūmākolu Deck (38):
1

ʻOpihi Shell

Ka Iwi ʻOpihi
(Kikino)

2

ʻOpihi

Ka ʻOpihi
(Kikino)

3

He ʻAno ʻOpihi Iwi Nui

Ka ʻOpihi Kōʻele
(Kikino)

4

He ʻAno ʻOpihi ʻIʻo Melemele

Ka ʻOpihi ʻĀlinalina
(Kikino)

5

Gallon

Ke Kālani
(Kikino)

6

Ridge, Groove on ʻOpihi Shell

Ka Māioio
(Kikino)

7

He ʻAno ʻOpihi ʻIʻo ʻUliʻuli

Ka Makaiāuli
(Kikino)

8

Ka Naʻau o ka ʻOpihi

Ka Weka
(Kikino)

9

Assume a Cautious or Careful Stance, be Careful of

Ke Akahele
(Hamani)

10

To Make Noise, "Noisiness"

Ka Hana Kuli
(Hamani)

11

Freeze, Preserve in Ice

Ka Hoʻopaʻa Hau
(Hamani)

12

Fill a Container

Ka Hoʻopiha
(Hamani)

13

To Sprinkle Fine Grains of Something (like salt)

Ke Kāpī
(Hamani)

14

To Sprinkle Salt

Ke Kāpī Paʻakai
(Hamani)

15

Pound, Punch

Ke Kuʻi
(Hamani)

16

Pound ʻOpihi, Pick ʻOpihi

Ke Kuʻi ʻOpihi
(Hamani)

17

To Sprinkle a Liquid with Fingertips

Ka Pīpī
(Hamani)

18

To Sprinkle Salted Water On or Around Something (to Bless it)

Ka Pī Kai
(Hamani)

19

To Remove ʻOpihi Meat from the Shell

Ka Poke
(Hamani)

20

Send, Transmit

Ka Hoʻouna
(Hamani)

21

To Just Grow (Wild in the Sense of a Plant)

Ka Ulu Wale
(Hehele)

22

To be "Acting Up" ("Acting Wild" in the sense of children in a class)

Ka Lapa
(Hehele)

23

Spurt Out or Burst Out, as the insides of the ʻOpihi

Ka Pakū
(Hehele)

24

Deep and Dark in Color (as Black, Deep Blue, Lush Green

Ka Uliuli
(ʻAʻano)

25

Deep, as opposed to shallow or superficial

Ka Hohonu
(ʻAʻano)

26

Silent

Ka Hāmau
(ʻAʻano)

27

Unskilled, Awkward in Performing a Task

Ka Hemahema
(ʻAʻano)

28

Crunchy, as good ʻOpihi

Ke Kakani
(ʻAʻano)

29

Noisy, Deafening

Ke Kulikuli
(ʻAʻano)

30

Thin, Delicate

Ka Lahilahi
(ʻAʻano)

31

Exist (Ka ʻŌlelo Paʻiʻai "Get")

Ka Loaʻa
(ʻAʻano)

32

Thick and Heavy

Ka Mānoanoa
(ʻAʻano)

33

Shallow, as water

Ka Pāpaʻu
(ʻAʻano)

34

Frozen (Solid in Ice)

Ka Paʻa Hau
(ʻAʻano)

35

In Vain, Waisted

Ke Pohō
(ʻAʻano)

36

Necessary, Required

Ka Pono
(ʻAʻano)

37

1. Wild (in the sense of a wild animal)
2. Shy (in the sense of a child)

Ka ʻĀhiu
(ʻAʻano)

38

Important

Ke ʻAno Nui
(ʻAʻano)