Mokuna Iwakāluakūmālua Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna Iwakāluakūmālua > Flashcards

Flashcards in Mokuna Iwakāluakūmālua Deck (64):
1

1. Fishing Line
2. Cord (used to make nets)

Ke Aho
(Kikino)

2

Coral, Coral Pieces

Ke ʻĀkoʻakoʻa
(Kikino)

3

Skin, Surface

Ka ʻIli
(Kikino)

4

Fishing Net

Ka ʻUpena
(Kikino)

5

Tent

Ka Halepeʻa
(Kikino)

6

Majority

Ka Hapanui
(Kikino)

7

1. Hoop (of a basket ball net)
2. Hoop (used in sewing)

Ka Hupa
(Kikino)

8

Sea, Salt Water

Ke Kai
(Kikino)

9

Tide (when going down)

Ke Kai Emi
(Kikino)

10

Low Tide

Ke Kai Maloʻo
(Kikino)

11

High Tide

Ke Kai Piha
(Kikino)

12

Tide (when going up)

Ke Kai Piʻi
(Kikino)

13

Stream, River

Ke Kahawai
(Kikino)

14

Summer

Ke Kauwela
(Kikino)

15

Reef (area that is always covered by water, but visible from surface)

Ke Kohola
(Kikino)

16

Lantern

Ke Kukui Hele Pō
(Kikino)

17

He ʻAno Lei

Ka Lei Wili
(Kikino)

18

Water's Edge (at the beach), Shoreline

Ka Lihikai
(Kikino)

19

Limu, Algae

Ka Limu
(Kikino)

20

Portion, Part

Ka Māhele
(Kikino)

21

He ʻAno Limu

Ka Manauea
(Kikino)

22

Fishing Pole

Ka Mōkoi
(Kikino)

23

A Seaside Plant

Ka Naupaka
(Kikino)

24

Dialectally Marked Word for Naupaka

Ka ʻAupaka
(Kikino)

25

Wave, Surf

Ka Nalu
(Kikino)

26

Type of flat, plastic looking Limu

Ka Pahapaha
(Kikino)

27

Dialectally Marked Word for Pahapaha

Ka Pakaiea
(Kikino)

28

Tobacco

Ka Paka
(Kikino)

29

Flat Area of Reef (that is dry at low tide)

Ka Papa
(Kikino)

30

Ball Game

Ka Pāʻani Kinipōpō
(Kikino)

31

Fishing Supplies

Ka Pono Lawaiʻa
(Kikino)

32

He ʻAno Limu

Ka Wāwaeʻiole
(Kikino)

33

Area on Shore made wet by ocean, poetic expression for Kahakai

Ka ʻAe Kai
(Kikino)

34

A Series of Connected Papa

Ka ʻĀpapapa
(Kikino)

35

Work Hard

Ka Hana Nui
(Hamani)

36

Have Fun, Do Fun Things

Ka Hoʻohauʻoli
(Hamani)

37

Wash, Make Clean

Ka Hoʻomaʻemaʻe
(Hamani)

38

Camp, Set Up Camp

Ka Hoʻomoana
(Hamani)

39

Bring or Cast Ashore

Ka Hoʻopae
(Hamani)

40

1. To Hit (with a rope or long stick)
2. To Sew (a Net)

Ke Kā
(Hamani)

41

To Fish with a Pole and Line

Ke Kāmākoi
(Hamani)

42

Dialectally Marked Word for Kāmākoi

Ke Kāhele
(Hamani)

43

Dialectally Marked Word for Kāmākoi

Ke Pāeaea
(Hamani)

44

To Put Together, Build (Canoe, or Machine)

Ke Kāpili
(Hamani)

45

To Sew Net

Ke Kā ʻUpena
(Hamani)

46

Set Up, Build (house or wall), to Erect

Ke Kūkulu
(Hamani)

47

Catch Fish, Fish

Ka Lawaiʻa
(Hamani)

48

Rub Softly (between the fingers)

Ka Lomi
(Hamani)

49

To Chew Something

Ka Nau
(Hamani)

50

To Chew Tobacco

Ka Nau Paka
(Hamani)

51

Enjoy, Enjoyable

Ka Nanea
(Hamani)

52

Play (as a Game or Sport)

Ka Pāʻani
(Hamani)

53

To Chase Fish into a net by slapping on Water

Ka Paʻipaʻi
(Hamani)

54

Dialectally Marked Word for Paʻipaʻi

Ke Kāpeku
(Hamani)

55

To Play Football, The Game of Football

Ka Pōpeku
(Hamani)

56

Chop Up, Cut Up

Ka ʻOkiʻoki
(Hamani)

57

Bend Down

Ke Kūlou
(Hehele)

58

To Come Ashore

Ka Pae
(Hehele)

59

Break, Crash as a wave

Ke Poʻi
(Hehele)

60

Difficult

Ka Hana Nui

61

Possible

Ka Hiki

62

Long, Tall

Ka Lōʻihi

63

Open, Unfolded (as a Flower)

Ka Mōhala

64

To be Touched, to be Affected

Ka Pā