Mokuna ʻUmikūmāhiku Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna ʻUmikūmāhiku > Flashcards

Flashcards in Mokuna ʻUmikūmāhiku Deck (55):
0

Haupia

Ka Haupia
(Kikino)

1

Secret Number, Passcode

Ka Heluhuna
(Kikino)

2

Place (Ka+Wahi)

Kahi
(Kikino)

3

Wheel

Ka Huila
(Kikino)

4

Wheelbarrow

Ka Huilapalala
(Kikino)

5

Kahuna

Ke Kahuna
(Kikino)

6

Kāhuna (plural)

Nā Kāhuna
(Kikino)

7

Truck

Ke Kalaka
(Kikino)

8

Pick Axe

Ke Kipikua
(Kikino)

9

Position, Status

Ke Kūlana
(Kikino)

10

Old Woman

Ka Luahine
(Kikino)

11

Old Women

Nā Luāhine
(Kikino)

12

A Secret

Ka Meahuna
(Kikino)

13

The One Who Hides Something

Ka Mea Hūnā
(Kikino)

14

The One Who Hides
(the hider in hide and seek)

Ka Mea Peʻe
(Kikino)

15

Coconut Grater

Ka Mea Waʻu Niu
(Kikino)

16

Machine

Ka Mīkini
(Kikino)

17

Lizard

Ka Moʻo
(Kikino)

18

Coconut

Ka Niu
(Kikino)

19

Pile

Ka Paila
(Kikino)

20

Cane Knife

Ka Pahikō
(Kikino)

21

The Game of Hide-and-Seek

Ka Peʻepeʻeakua
(Kikino)

22

Coconut Husk

Ka Pulu (Niu)
(Kikino)

23

Broom

Ka Pūlumi
(Kikino)

24

Coconut Milk/ Coconut Water

Ka Wai Niu
(Kikino)

25

Family God

Ka ʻAumakua
(Kikino)

26

Family Gods

Nā ʻAumākua
(Kikino)

27

Old Man

Ka ʻElemakule
(Kikino)

28

1. Old Men
2. Old People (regardless oe gender)

Nā ʻElemākule
(Kikino)

29

Flesh, Meat (of a fruit)

Ka ʻIʻo
(Kikino)

30

Password, Secret Word

Ka ʻŌlelohuna
(Kikino)

31

To Bathe a Baby/ Animal

Ka Hōʻauʻau
(Hamani)

32

1. To Take Something Back to its Previous Place
2. To Take Something Back to Your Precious Place

Ka Hoʻihoʻi
(Hamani)

33

To Put Inside, Insert

Ka Hoʻokomo
(Hamani)

34

for Someone, like a polie officer, to Stop Someone

Ka Hoʻokū
(Hamani)

35

Introduce Someone

Ka Hoʻolauna
(Hamani)

36

to Move Something Somewhere

Ka Hoʻoneʻe
(Hamani)

37

1. to Make Go Out, to Male Come Out
2. to Express in Words
3. to Publish

Ka Hoʻopuka
(Hamani)

38

to Hide Something, such as money

Ka Hūnā
(Hamani)

39

Invite

Ke Kono
(Hamani)

40

to Sweep Something, such as dirt

Ka Pūlumi
(Hamani)

41

Gather, Pick Up

Ka ʻOhi
(Hamani)

42

Squeez Liquid Out

Ka ʻUī
(Hamani)

43

Grate

Ka Waʻu
(Hamani)

44

To Enter, Go Inside, Come Inside

Ke Komo
(Hehele)

45

Meet Socially, Socialize

Ka Launa
(Hehele)

46

To Move

Ka Neʻe
(Hehele)

47

To Hide Oneself, as behind a wall

Ka Peʻe
(Hehele)

48

Ascend, Go Up

Ka Piʻi
(Hehele)

49

To Exit, To Come Out, To Go Out

Ka Puka
(Hehele)

50

1. to Swim Around in the Water
2. to Take a Bath

Ka ʻAuʻau
(Hehele)

51

to have been Toppled Over, as a tree that had fallen down

Ka Hina
(ʻAʻano)

52

for Something to have a single rip in it

Ka Nahae
(ʻAʻano)

53

for Something to have been torn up

Ka Nāhaehae
(ʻAʻano)

54

Out of Sight, Hidden

Ka Nalo
(ʻAʻano)