Mokuna ʻUmikūmāiwa Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna ʻUmikūmāiwa > Flashcards

Flashcards in Mokuna ʻUmikūmāiwa Deck (79):
0

Tongue

Ke Alelo
(Kikino)

1

1. Air
2. Sovereignty
3. Smell

Ke Ea
(Kikino)

2

Ka Hua o ka Pūhala

Ka Hala
(Kikino)

3

Hammer

Ka Hāmale
(Kikino)

4

Ka Pua Kāne o ka Pūhala

Ka Hīnano
(Kikino)

5

Beach, Seashore

Ø Kahakai
(Kikino)

6

Back (body part)

Ke Kua
(Kikino)

7

Needle, Pin, Nail

Ke Kui
(Kikino)

8

Wood

Ka Lāʻau
(Kikino)

9

He ʻAno Meakanu

Ka Lauaʻe
(Kikino)

10

Branch

Ka Lālā
(Kikino)

11

Shark

Ka Manō
(Kikino)

12

Finger

Ka Manamanalima
(Kikino)

13

Tooth

Ka Niho
(Kikino)

14

Rice Ball

Ka Pōpō Laiki
(Kikino)

15

Cut Hala Fruit

Ka Puahala
(Kikino)

16

Ke Kumu Lāʻau Hala

Ka Pūhala
(Kikino)

17

Broom

Ka Pūlumi
(Kikino)

18

Tip

Ka Welelau
(Kikino)

19

Side

Ka ʻAoʻao
(Kikino)

20

1. Stem of a Flower or Fruit
2. The Handle of a Broom or Shovel

Ke ʻAu
(Kikino)

21

Fruit Cluster

Ka ʻĀhui
(Kikino)

22

Fragrance, Scent

Ke ʻAla
(Kikino)

23

Elevator

Ka ʻEleweka
(Kikino)

24

Fruit Core

Ka ʻĪkoi
(Kikino)

25

Scissors

Ka ʻŪpā
(Kikino)

26

To Rip Up (as paper)

Ka Haehae
(Hamani)

27

To Cause Someone to Wake Up,
To Awaken

Ka Hoʻāla
(Hamani)

28

To Cause Something to be Cold, Refrigerate

Ka Hoʻānuanu
(Hamani)

29

To Bathe Someone

Ka Hōʻauʻau
(Hamani)

30

To Make Fragrant, Cause to be Scented, To Perfume

Ka Hōʻaʻala
(Hamani)

31

To Cause Someone to See, To Show

Ka Hōʻike
(Hamani)

32

To Walk Something, as a for or horse

Ka Hoʻohele
(Hamani)

33

To Cause Someone to Feel Embarrassed or Ashamed

Ka Hoʻohilahila
(Hamani)

34

To Give Life, Heal

Ka Hoʻōla
(Hamani)

35

To Give to Wear as a Lei

Ka Hoʻolei
(Hamani)

36

To Remove Moisture, Make Dry, as Dishes

Ka Hoʻomaloʻo
(Hamani)

37

To Fatten, Sweeten

Ka Hoʻomomona
(Hamani)

38

To Beautify, Decorate, Adorn

Ka Hoʻonani
(Hamani)

39

To Deliberately Touch

Ka Hoʻopā
(Hamani)

40

Make Soft, Soften

Ka Hoʻopalupalu
(Hamani)

41

Scorch, Burn, Make Crispy

Ka Hoʻopāpaʻa
(Hamani)

42

To Moisten

Ka Hoʻopulu
(Hamani)

43

To Make Hot, Heat Up

Ka Hoʻowela
(Hamani)

44

To Redden, To Make Red

Ka Hōʻulaʻula
(Hamani)

45

To Hang Something Up, or Our to Dry

Ke Kaulaʻi
(Hamani)

46

To Throw

Ke Kiloi
(Hamani)

47

To String, Sew on a String, as a Lei

Ke Kui
(Hamani)

48

To Wear Around the Neck as a Lei

Ka Lei
(Hamani)

49

To Laugh, Laugh at

Ka ʻAkaʻaka
(Hamani)

50

To Pluck a Flower

Ke ʻAko
(Hamani)

51

To Jab, Poke, Spear

Ke ʻŌ
(Hamani)

52

To Pick Up, Gather, as flowers or limu

Ka ʻOhi
(Hamani)

53

1. To Beat Up
2. To Kill

Ka Pepehi
(Hamani)

54

Fall (off, as from a tree, horse, chair and through air to ground)

Ka Hāʻule
(Hehele)

55

Positioned Somewhere, or on top of Something

Ke Kau
(Hehele)

56

Float

Ka Lana
(Hehele)

57

Fall (down, as an animal or human in running, standing up, while feet are still grounded)

Ka Palahuli
(Hehele)

58

Open, Unobstructed

Ka Hāmama
(ʻAʻano)

59

To be Spilled (of liquid, peddles, rice)

Ka Hanini
(ʻAʻano)

60

Toppled, Knocked Over

Ka Hina
(ʻAʻano)

61

Smell Bad

Ka Hohono
(ʻAʻano)

62

Pierce, Poked (such as a wound)

Ke Kū
(ʻAʻano)

63

To Be Taken Away, Swept Away

Ka Lilo
(ʻAʻano)

64

Changed, Transformed (no longer the same)

Ka Loli
(ʻAʻano)

65

Persist, Continue

Ka Mau
(ʻAʻano)

66

1. Raw
2. Green, Not Ripe

Ka Maka
(ʻAʻano)

67

Clam, Gentle

Ka Mālie
(ʻAʻano)

68

1. To be Something to Which People are Accustomed to, or used to
2. For a Person to be Accustomed, Used to Something

Ka Maʻa
(ʻAʻano)

69

1. Cut as a Wound
2. Cut Off, Detatched
3. Severed as a Piece of String

Ka Moku
(ʻAʻano)

70

Serrated

Ka Nihoniho
(ʻAʻano)

71

Cleverly Done, Artistically Done

Ka Noʻeau
(ʻAʻano)

72

To be Touched, to be Hit

Ka Pā
(ʻAʻano)

73

Unlucky

Ka Pakalaki
(ʻAʻano)

74

1. Full, Filled
2. Complete

Ka Piha
(ʻAʻano)

75

Dark, Without Light

Ka Pōʻeleʻele
(ʻAʻano)

76

1. Valuable
2. Rich

Ka Waiwai
(ʻAʻano)

77

Smell Good

Ka ʻAʻala
(ʻAʻano)

78

Sharp

Ka ʻOi
(ʻAʻano)