Mokuna ʻUmikūmālima Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna ʻUmikūmālima > Flashcards

Flashcards in Mokuna ʻUmikūmālima Deck (56):
0

Rockets
(Fireworks)

Ke Ahikao
(Kikino)

1

Nose

Ka Ihu
(Kikino)

2

Last Name

Ka Inoahope
(Kikino)

3

Bone

Ka Iwi
(Kikino)

4

1) Lightning
2) Electricity

Ka Uila
(Kikino)

5

Tatoo

Ka Uhi
(Kikino)

6

Face

Ka Helehelena
(Kikino)

7

Number
(In word form)

Ka Helu
(Kikino)

8

1) Hair of Animal
2) Feather of Bird

Ka Hulu
(Kikino)

9

Body Hair (of a human)

Ka Huluhulu
(Kikino)

10

Feather
(owned by a person)

Ka Hulu Manu
(Kikino)

11

Blood

Ke Koko
(Kikino)

12

Ring

Ke Komolima
(Kikino)

13

Earring

Ke Kula Pepeiao
(Kikino)

14

Sale

Ke Kūʻaiemi
(Kikino)

15

Elbow

Ke Kuʻekuʻe Lima
(Kikino)

16

Eyebrow

Ke Kuʻekuʻe Maka
(Kikino)

17

Forehead

Ka Lae
(Kikino)

18

Hair
(head of a human)

Ka Lauoho
(Kikino)

19

Navel Ring

Ka Lina Piko
(Kikino)

20

Sugar Plantation

Ka Mahikō
(Kikino)

21

Finger

Ka Manamana Lima
(Kikino)

22

Jewelry

Ka Mea Hoʻonani
(Kikino)

23

Bed

Ka Moe
(Kikino)

24

Finger Nail, Toe Nail

Ka Mikiʻao
(Kikino)

25

New Year's Eve, Night

Ka Nūʻia
(Kikino)

26

Pie

Ka Pai
(Kikino)

27

Bicycle

Ka Paikikala
(Kikino)

28

Pound
(unit of measurement)

Ka Paona
(Kikino)

29

Mailbox

Ka Pahuleka
(Kikino)

30

Fire Crackers

Ke Pahūpahū
(Kikino)

31

Bucket

Ka Pākeke
(Kikino)

32

Cheek

Ka Pāpālina
(Kikino)

33

Lipstick

Ka Pena Lehelehe
(Kikino)

34

Ear

Ka Pepeiao
(Kikino)

35

Owl

Ka Pueo
(Kikino)

36

1) To Leave a Place
2) To Abandon a Practice ("give up," or "quit")

Ka Haʻalele
(Hamani)

37

Inform, Tell, Reveal

Ka Haʻi
(Hamani)

38

To Count

Ka Helu
(Hamani)

39

1) To Try (attempt)
2) To Taste

Ka Hoʻāʻo
(Hamani)

40

To make something go down, Reduce

Ka Hoʻēmi
(Hamani)

41

To Actively Lose Weight, To Diet

Ka Hoʻēmi Kino
(Hamani)

42

1) To try hard, work on improving something
2) To strengthen, as in exercising the body

Ka Hoʻoikaika
(Hamani)

43

To exercise, strengthen the body

Ka Hoʻoikaika Kino
(Hamani)

44

To Start

Ka Hoʻomaka
(Hamani)

45

To Fix What is Wrong

Ka Hoʻoponopono
(Hamani)

46

To Forgive

Ka Huikala
(Hamani)

47

To Tattoo

Ke Kākau [i ka uhi]
(Hamani)

48

To Tattoo
(On a body part)

Ke Kākau Uhi
(Hamani)

49

To ask inquisitively

Ka Nīele
(Hamani)

50

Consider, Ponder, Think Up

Ka Noʻonoʻo
(Hamani)

51

1) To Paint
2) To Apply Makeup

Ka Pena
(Hamani)

52

1) To Say Yes, To Permit
2) To Lend, To Allow to Have

Ka ʻAe
(Hamani)

53

Arrive, Reach

Ka Hiki
(Hehele)

54

To Increase (in Price, weight, number, etc.)

Ka Piʻi
(Hehele)

55

To go down, reduce, decrease, be reduced

Ke Emi
(ʻAʻano)