Mokuna ʻUmikūmāono Flashcards Preview

ʻŌlelo 104 > Mokuna ʻUmikūmāono > Flashcards

Flashcards in Mokuna ʻUmikūmāono Deck (41):
0

Jaw

Ke Ā
(Kikino)

1

Liver

Ke Ake
(Kikino)

2

Grove, Forest
(tame growth of trees, little underbrush, could be cultivated)

Ka Ulu Lāʻau
(Kikino)

3

Jungle Gym

Ka Haokeko
(Kikino)

4

Back End of Fish (including tail)

Ka Hiʻu
(Kikino)

5

Trip, Quest

Ka Huakaʻi
(Kikino)

6

Tail of Animal (not fish)

Ka Huelo
(Kikino)

7

Truck

Ke Kalaka
(Kikino)

8

Mountain

Ke Kuahiwi
(Kikino)

9

Mosquito

Ka Makika
(Kikino)

10

Forest
(wild, heavy growth of bushes and trees with underbrush)

Ka Nahele
(Kikino)

11

Sausage

Ka Naʻaukake
(Kikino)

12

Snout, Beak

Ka Nuku
(Kikino)

13

Spanish Speaking Person

Ke Paniolo [uppercase P]
(Kikino)

14

Cowboy (ke paniolo pipi)

Ke paniolo [lowercase p]
(Kikino)

15

Feather Tail (of a bird)

Ka Puapua
(Kikino)

16

Smoke Meat (made of wild pig)

Ka Puaʻa Uahi
(Kikino)

17

Portuguese Sausage

Ke Pukikī
(Kikino)

18

Belt

Ka ʻIli Kuapo
(Kikino)

19

A Youth, A Teenager, A College Aged Person

Ka ʻŌpio
(Kikino)

20

Stomach

Ka ʻŌpū
(Kikino)

21

Thighs, Ham Area of a Pig

Ka ʻŪhā
(Kikino)

22

Mud

Ka ʻŪkele
(Kikino)

23

To Chase After, To Hunt (Running Mammals)

Ke Alualu
(Hamani)

24

To Follow

Ka Hahai
(Hamani)

25

Interested In, Sort of Want To

Ka Hoihoi
(Hamani)

26

To Fasten Something to Something

Ka Hoʻopaʻa
(Hamani)

27

To Load Something (on to a truck, ship, canoe)

Ka Hoʻouka
(Hamani)

28

To Release, Let Go
(As an Animal that had been Tied Up)

Ka Hoʻokuʻu
(Hamani)

29

To Drive (a car)

Ke Kalaiwa
(Hamani)

30

To Sting (as a Bee), To Bite (as a mosquito)

Ke Kiki
(Hamani)

31

For a Pig to Root in the Dirt, for a Horse to Paw Up Dirt

Ka ʻEku
(Hamani)

32

To Arrive at, Reach a Place

Ka Hiki
(Hehele)

33

To Travel to a Place (by plane, ship, car, or horse)

Ka Holo
(Hehele)

34

1. To Jump
2. To Depart from (a car, plane, canoe)

Ka Lele
(Hehele)

35

To Climb (on a tree, a haokeko)

Ka Pinana
(Hehele)

36

To Ascend, To Go Up, To Climb, To Go Ma Uka

Ka Piʻi
(Hehele)

37

Nervous

Ka Haʻalulu
(ʻAʻano)

38

1. Wild (animals)
2. Shy (humans)

Ka ʻĀhiu
(ʻAʻano)

39

Excited

Ka Pīhoihoi
(ʻAʻano)

40

Young (as a person, plant, or animal)

Ka ʻŌpiopio
(ʻAʻano)