Motorneuroner Flashcards Preview

Modul 9 > Motorneuroner > Flashcards

Flashcards in Motorneuroner Deck (26)
Loading flashcards...
1

Hvad innerverer alfa-motorneuronerne?

Ekstrafusale muskelfibre i muskeltenen

2

Hvad innerverer gamma-motorneuronerne?

Intrafusale muskelfibre i muskeltenen

3

I hvilket horn er motorneuroner lokaliseret?

ventrale horn

4

Hvor i det ventrale horn er motorneuroner som innerverer axialmuskulatur beliggende?

medialt

5

Hvor i det ventrale horn er motorneuroner som innerverer ekstremiteterne beliggende?

lateralt

6

hvilken type motorneuron er størst?

alfa-motorneuron

7

hvilke bevægelser styrer små motorneuroner?

små bevægelser med lille kraft

8

hvilke bevægelser styrer større motorneuroner?

bevægelser som kræver større kraft

9

stort motorneuron: beskriv signalmønster

aktionspotentialer i "skurer" med høj frekvens dog i kort tid

kraftige hurtige bevægelse i kort tid (sprint)

10

lille motorneuron: beskriv signalmønster

aktionspotentiale med lav og jævn frekvens i længere tid

kan opretholde moderat muskelspænding i lang tid (udholdenhed)

11

Hvad kaldes små motorneuroner også?

statiske alfa-motorneuroner

12

Hvad kaldes større motorneuroner også?

fasiske alfa-motorneuroner

13

Hvad er neuromuskulær transmission?

der hvor motorneuronets akson kontakter den motoriske endeplade

14

Hvad er twitch?

Muskelcelles respons på et enkelt nervesignal

15

Hvad er tetanisk kontraktion?

muskelcelles respons på et tog af nervesignaler med den højeste frekvens en muskelcelle kan reagere på

16

Benævn og karakteriser typer af muskelfibre

Type 1 og Type 2
Type 1: røde muskelfibre også kaldes slow twitch. De har lav kontraktionshastighed og lav kraftudvikling.

type 2: hvide muskelfibre også kaldet fast twitch. De har høj kontraktionshastighed og høj kraftudvikling.
- type 2a: relativt udholdende
type2b: ikke udholdende

17

hvilken type bevægelser laver små motoriske enheder?

små fine og nuancerede bevægelser
eks. håndbevægelser, ansigtsmuskler og ydre øjenmuskler)

18

hvilken type bevægelser innerverer store motoriske enheder?

store og kraftige bevægelser
eks. ryggen

19

Hvilken type muskelfiber har små motoriske enheder?

Type 1-fibre

20

Hvilken type muskelfibre har store motoriske enheder?

Type 2B-fibre

21

Benævn reflekscentrum for: kortikale reflexer

hjernebarken

22

Benævn reflekscentrum for: hjernestammerefleks

medulla oblongata, pons eller mesencephalon

23

Benævn reflekscentrum for: spinale reflekser

medulla spinalis

24

Hvad udløser flektionsrefleksen?

aktiverníng af nicoreceptorer

25

Hvilke segmenter tester patellaerefleksen?

L2-L4

26

Hvad er muskeltonus?

spænding i muskel