MSA 27.1 Mutahajibaaaaaaat Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > MSA 27.1 Mutahajibaaaaaaat > Flashcards

Flashcards in MSA 27.1 Mutahajibaaaaaaat Deck (53):
1

en hijab, et skaut (oppr.: et skille, et dekke)

حِجاب – حُجُب&أَحْجِبَة

2

en del (av noe)

قِسْم – أَقْسام

3

et dekke

غِطاء – أَغْطِيَة

4

et hode

رَأْس – رُؤُوس

5

en som går med hijab (vanligvis f)

مُتَحَجِّب – ون

6

en rot

جَذْر – جُذُور

7

en betydning, en mening

مَعْنى – مَعانٍ

8

vid, bred

واسِع – ون

9

i vid forstand

المعْنَى الواسِع

10

en plikt

واجِب – ات

11

her: en overbevisning

قِناعة

12

ut av overbevisning

عن قِناعة

13

her: men snarere (se grammatikk 39)

بَلْ

14

et press

ضَغْط – ضُغُوط

15

en sak, et spørsmål

مَسْأَلَة – مَسائِل

16

omstridt

خِلافِيّ

17

et stridsspørsmål

مَسْأَلَة خِلافِيّة

18

Åpenbaringen, det islamske lovverket

الشَّرْع

19

på den annen side, tvert imot

بِالمقابِل

20

her: et argument

حُجَّة – حُجَج

21

en støttespiller

ناصِر – ون&أَنْصار

22

en liste, også: statutter, erklæring

لائِحة – ات

23

et menneske

اِنْسان

24

Menneskerettighetserklæringen

لائِحة حُقُوق الاِنْسان

25

flere (kvantor, se grammatikk)

عِدَّة

26

menings- og trosfrihet

حُرِّيَة الرَّأْي والاِعْتِقاد

27

ytringsfrihet

حُرِّيّة التَّعْبِير

28

en vei (oftest overført bet.)

سَبِيل – سُبُل

29

visdom

حِكْمَة - حِكَم

30

en lærepenge, et råd

مَوْعِظَة – مَواعِظ

31

fanatisme

تَعَصُّب

32

et middel, et medium

وَسِيلَة – وَسائِل

33

informasjon, kommunikasjon

إِعْلام

34

mediene

وَسائِل الاِعْلام

35

å skape, å konstruere

صَنَعَ يَصْنَعُ (صِناعة)

36

å forstå

فَهِمَ يَفْهَمُ (فَهْم)

37

å tvinge

أَجْبَرَ يُجْبِرُ (إِجْبار)

38

å ha på seg, gå med (klær)

لَبِسَ يَلْبَسُ (لُبْس)

39

å anse (noe) som (noe) (også passiv: bli ansett som)

اِعْتَبَرَ يَعْتَبِرُ (اِعْتِبار)

40

å glemme

نَسِيَ يَنْسَى (نَسِي&نِسْيان)

41

å påtvinge noe (på noen)

فَرِضَ يَفْرَضُ (فَرْض) على

42

å rette (noe( mot noen

وَجَّهَ يُوَجِّهُ الى

43

å tvinge noen

أَكْرَهَ يُكْرِهُ (إِكْراه) على

44

å beskylde

اِتَّهَمَ يَتَّهِمُ (اِتِّهام)

45

å ta på seg hijab, å gå med hijab

تَحَجَّبَ يَتَحَجَّبُ

46

å avvise

رَفَضَ يَرْفُضُ (رَفْض)

47

å garantere

ضَمِنَ يَضْمَنُ (ضَمان)

48

å komme forut for

سَبَقَ يَسْبُقُ (سَبْق)

49

Den opphøyde (Gud ), eg. verb «å være opphøyd»

تَعالَى

50

Guds ord (lyder)

قَوْلَهُ تَعالَى

51

«Dere har deres religion, og jeg har min!» (Koranen 109:6, Einar Bergs oversettelse)

لَكُم دِينُكُم ولِيَ دِينِ

52

«Kall til Herrens veier med visdom og vakker formaning!» (Koranen 16:125, E. Bergs oversettelse)

اُدعُ الى سَبِيلِ ربِّك بِالِحكْمَة والموْعِظَة الحَسَنَة

53

«Det er ingen tvang i religionen» (Koranen 2:256, Einar Bergs oversettelse)

لا إِكْراهَ في الدِّين

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):