MSA 34.1 The Last of the Lebanese Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > MSA 34.1 The Last of the Lebanese > Flashcards

Flashcards in MSA 34.1 The Last of the Lebanese Deck (35):
1

en ambisjon (negativt), grådighet

طَمَع – أَطْماع

2

å vinne (noe)

فازَ يَفُوزُ (فَوْز) بِ

3

å arve

وَرَثَ يَرِثُ (إِرْث)

4

Middelhavet

(البَحْر الأَبْيَض) المتَوَسِّط

5

et hav

بَحْر – بِحار& بُحُور

6

hvit

أَبْيَض- بَيْضاء (م) – بِيض

7

å tilhøre, være underlagt

تَبَعَ يَتْبَعُ (تَبْعَة)

8

en bevissthet

يَقْظَة

9

et grep

قَبْضَة – ات

10

Ahmad Jamal Pasha, osmansk lokalhersker i Stor-Syria fra 1915, kjent for sin brutale framferd mot nasjonalistene som kjempet mot osmanstyret

جَمال باشا

11

å drepe

قَتَلَ يَقْتُلُ (قَتْل)

12

en ånd

رُوح – أَرْواح

13

å skjule, å være skjult

كَمِنَ يَكْمَنُ (كُمُون)

14

en sjel

نَفْس – نُفُوس

15

å svekke

أَضْنَي يُضْنِي (إِضْناء)

16

en sykdom

مَرَض – أَمْراض

17

å sette seg i bevegelse

تَحَرَّكَ يَتَحَرَّكُ (تَحَرُّك)

18

å dele mellom seg

تَقاسَمَ يَتَقاسَمُ (تَقاسُم)

19

å underkaste seg, være under noens kontroll

خَضَعَ يَخْضَغُ (خُضُوع)

20

å kontrollere

سَيْطَرَ يُسَيْطِرُ (سَيْطَرَة) على

21

å falle, å kollapse

تَساقَطَ يَتَساقَطُ (تَساقُط)

22

en etter en, suksessivt

تِباعاً

23

et mål (for noe), objektet (for noe)

عُرْضة

24

et angrep

هَجْمَة – هَجَمات

25

å flykte, å søke tilflukt

لاذَ يَلُوذُ بِالفَرار

26

egentlig, virkelig (adj)

حَقِيقِيّ

27

i retning av

صَوْبَ

28

et hovedkvarter, et sete (for makt)

مَقَرّ – مَقارّ

29

å ankomme

وَصَلَ يَصِلُ (وُصُول)

30

å nøle

تَرَدَّدَ يَتَرَدَّدُ (تَرَدُّد)

31

klar, beredt

مُسْتَعِدّ - ون

32

å avstå

تَنازَلَ يَتَنازَلُ (تَنازُل)

33

en koloni

مُسْتَعْمَرَة - ات

34

til tross for at

بِالرَّغْمِ مِن

35

å underskrive, å signere

وَقَّعَ يُوَقِّعُ (تَوْقِيع)

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):