Mundhulen Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori > Mundhulen > Flashcards

Flashcards in Mundhulen Deck (30):
1

Ses nedsat ædelyst altid ifb. med tandlidelser?

Nej, varierer meget.

2

Hvor mange tænder har hhv. kat og hund

30 og 42

3

Hvilke kirtler findes ifb. mundhulen og hvor mange er mulige at palpere under normale omstændigheder?

Gl. mandibulares, Gl. bulinguales, Gl. parotis og Gl. zygomaticus.
Kun 1 er mulig at palpere normalt; Gl. mandibulares

4

Hvilken tand er i 95% af tilfældene problemet ved hævelse i kind hos hund?

Rovtanden

5

Hvilke differentialdiagnoser er der til: smerte/ubehag i munden?

Traume på tænder eller mucosa
Tandresorptioner hos kat
Neoplasi
Stomatitis
End-stage parodontitis (typisk også halitosis)
Fastkilet fremmedlegeme

6

Hvilke differentialdiagnoser er der til: Halitosis, ændret spisemønster og evt løse tænder?

Parodontitis
Gingivo-stomatitis
Uræmi
Esophagitis

7

Hvad er plak?

Bakteriefilm på tænderne. Skal fjernes for at holde tandkød sundt og for at undgå karies.

8

Hvad giver anledning til dårlig ånde? (Halitosis)

Nogle bakterier i mundhulen er svovlproducerende - findes ofte ved paradontose hvor bakt ligger i lommerne.
Desuden kan det være sfa. dårlig nyre (uræmi), fodersammensætning etc.

9

Hvilke differentialdiagnoser er der til blød hævelse under mandiblen?

Sialocoele (spytcyste)
Sialoadenitis
Tumorer

10

Hvilke differentialdiagnoser er der til dysfagi?

Kæbeleds luxation (TMJ-luxation)
Kæbefaktur
Myositis (fibrosering af tyggemuskler)
Inflammation/infektion i svælg
Tumorer

11

Hvilken paraklinisk undersøgelse er vigtigst at foretage ved alle tandsygdomme?

Røntgen

12

Hvornår anvendes histopatologi som paraklinisk us.?

Ved tumores og myositis

13

Hvordan skelner man makroskopisk ml. paradontose og resorption?

Ved paradontose er der nedbrydning af knogle, i.e. væv forsvinder og den oprindelige kant er sænket.
Ved resorption er oprindelige kant hævet over normalt niveau da der under kan være en lille smule tand tilbage der ikke er resorberet endnu.

14

Beskriv opbygningen af dentin

Ikke massiv men mange bittesmå tubuli der strækker sig fra pulpa ud mod tand

15

Hvad er det parodontale ligament? Hvordan ser det ud på røntgen?

Består af små fibre der holder tanden fast til knoglen. Ikke røntgen synligt og dermed sort omkring tand.

16

Hvad er primært årsag til at tandlidelser er så smertefulde? Og hvad kan man gøre for at få smerte til at forsvinde?

Ved inflammation ses ødem => øget tryk hvilket der ikke er plads til i tanden.
Smerten forsvinder ved åbning ind til pulpa der trykket hermed forsvinder

17

Hvilket nummererings system anvendes hos hund og kat?

Triadans system

18

Forklar retningsangivelserne coronal, apikal, mesial og distal

Coronal: i retning mod krone
Apikal: modsat retning af krone mod apex
Mesial: ="kranialt". Ind mod tandhulens midte
Distal: omvendt af mesial

19

Hvilken nummerering har rovtand i hhv. overmund og undermund altid hos både hund og kat?

Rovtand, overmund: 8
Rovtand, undermund: 9

20

Triadan's system er opdelt i 4 kvadranter, 100-400. Hvordan er de fordelt?

Overmund: 100 = hø og 200 = ve
Undermund: 400 = hø og 300 = ve

21

Hvor mange rødder er der max (pr. tand) i hhv. over og undermund?

Overmund: 3
Undermund: 3

22

Forklar gingivitis index.

0: lyst og stramt
1: hyperæmi, ødem, - blødning
2: hyperæmi, ødem, + blødning
3: Spontan blødning

23

Def. af pochedybde og hvad det afhænger af?

Afstand fra bunden af poche (lomme) til randen af gingiva.
Afhængig af inflammationsgrad.

24

Hvordan måles gingival retraktion?

Fra hvor tandkød burde have været til hvor det er

25

Forklar fæstetab og relation til paradontose

= tab af fæste omkring tanden. Overgangen mellem krone og rod bliver synlig/mærkbar da fibre er nedbrudt sfa. paradontose.
Det eneste direkte udtryk klinisk for at stille diagnosen paradontose.

26

Hvordan måles fæstetab?

Afstand ml. ECG og poche

27

Hvad er furkatur-involvering?

Furkatur er det sted hvor rødder mødes lige under kronen. Ved blotlægning = furkatur involvering.
Normalt ikke visibel el. mærkbar sfa knogle og tandkød. Ved knoglenedbrud kan den mærkes og pochenål kan komme igennem

28

Hvad er furkatur-involvering et udtryk for?

Paradontose i et særligt fremtrædent stadie

29

Hvor mange stadier inddeles mobiliet (løse tænder) i?

4 (0, 1, 2, 3)

30

Hvad kan løse tænder skyldes?

Paradontose (oftest) eller knækket rod