Muskuloskeletale abnormaliteter hos drøvtyggere Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori for Store Husdyr > Muskuloskeletale abnormaliteter hos drøvtyggere > Flashcards

Flashcards in Muskuloskeletale abnormaliteter hos drøvtyggere Deck (40):
0

Hvilke differentialdiagnoser skal man tænke på ved halthed hos kvæg?

Resten af bevægeapparatet (ryg, hals)
Andre organsystemer (GI, CNS)
Underlaget (glat, ujævnt)

1

Hvad kan give halthed hos en ko?

Smerte
Mekaniske forstyrrelser

2

Hvilke årsagsforhold kan give halthed hos kvæg?

- miljø (mekanik, hygiejne)
- infektion
- traume
- udviklingsanormalier

3

Hvilke punkter er der i den diagnostiske fremgangsmåde ved halthed hos kvæg?

- anamnese
- klinisk undersøgelse

5

Hvad indgår i den kliniske undersøgelse ved halthed hos kvæg?

- inspektion
- ses langt fra og tæt på
- stående og i bevægelse
- palpation
- visitation

6

Hvad er normalt og unormalt ved ryggen i koens kropsholdning?

Normalt: lige ryg
Unormalt: krum ryg

7

Hvad er normalt og unormalt ved hovedet i koens kropsholdning?

Normalt: hovedet er lige i forlængelse af halsen
Unormalt: sænket hoved

8

Hvad er normalt og unormalt ved benene i koens kropsholdning?

Normalt: støtter ligeligt på alle fire
Unormalt: aflaster

9

Hvordan aflaster en ko sine mediale klove?

De krydser benene, så belastningen i stedet bliver lagt på de laterale klove.

10

Hvordan skal lodlinjen falde fra siden af på forbenet af en ko?

Lodlinjen skal gå fra højeste punkt af og falde ned lige bag ballen.

11

Hvordan kan hasevinklen fra siden af variere fra det normale på en ko?

Rethaset: hasevinklen vil blive større.
Kroghaset: hasevinklen vil blive mindre.

12

Hvordan kan hasevinklen bagfra af variere fra det normale på en ko?

Kohaset: haserne vil gå ind mod hinanden i stedet for at løbe parallelt ved siden af hinanden, og haserne vil falde inden for lodlinjen.

13

Hvad kan være en grund til, at en ko bliver kohaset med tiden?

Hvis klovene ikke holdes ordentligt beskårede. Det kan så være en fordel at stå anderledes pga. skader og aflastning.

14

Hvordan kan en klov tåakse variere fra det normale på en ko?

Fortil brudt tåakse (pil frem) eller bagtil brudt tåakse (pil tilbage).

15

Hvordan kan kodevinklen variere fra det normale på en ko?

Stejl kode: kodevinklen bliver større end hvad optimalt er.
Bløde kode: kodevinklen bliver mindre end hvad optimalt er.

16

Hvad er bjørnefod hos ko?

Når koen har en (stærkt) fortil brudt tåakse samt en (stærkt) blød kodevinkel.

17

Hvad er den optimale tåvinkel på en ko?

45-52 grader

18

Skal ballernes højder være lige høje medialt og lateralt på en klov på en ko?

Ja!

19

Hvad er det typiske såleknusningssted på en ko?

Den mediale klov ud mod kløften.

20

Hvad er scoringstabellen for halthed hos en ko i dk?

1: lige ryg når den står, lige ryg når den går.
2: lige ryg når den står, krum ryg når den går, normal til let anormal gang.
3: krum ryg når den står og går, tager korte skridt med et eller flere ben.
4: krum ryg når den står og går, tydelig halt.
5: krum ryg når den står og går, bærer kun nødigt vægt.

21

Hvilke punkter skal man se på ved inspektion tæt på af en ko ved mistanke om halthed?

Almenbefindende, TPR, hævelser, sår, rødme, symmetri.

22

Hvad kan en haselæsion være indikation på?

At der er noget galt i miljøet.

23

Hvilke hud-relaterede klovlidelser er der hos kvæg?

- digitalt dermatitis
- klovbrandbyld
- balleråd
- interdigital dermatitis

24

Hvilke horn-relaterede klovlidelser er der hos kvæg?

- såleblødninger ("laminitis")
- sålesår
- hulvæg

25

Hvilke af klovlidelserne hos kvæg er infektiøst betingede?

Digital dermatitis og klovbrandbyld.

26

Hvilke to årsager kan der være til klovlidelser hos kvæg?

Infektiøst og miljømæssigt betingede.

27

Hvilke risikofaktorer er der ved de hud-relaterede klovlidelser hos kvæg?

- løsdrift med sengebåse
- race
- stress
- specifikke mikroorganismer
- indkøb af nye dyr
- gulvtype
- strøelse
- hygiejne
- fugtigt klima (vinter)

28

Hvilke risikofaktorer er der ved de horn-relaterede klovlidelser hos kvæg?

- kælvning
- fodring
- fysiske faktorer (underlag, håndtering, stråtid)
- genetik

29

Hvilken klov er størst på forbenene?

Den mediale klov er størst.

30

Hvilken klov er mest vægtbærende på forbenet?

Den mediale klov.

31

Hvilken klov er mest vægtbærende på bagbenet?

Den laterale klov.

32

Hvilken klov har størst risiko for at få laminitis?

Den vægtbærende klov - den mediale forklov og den laterale bagklov.

33

Hvordan vil en halt ko gå med hovedet?

Den vil svinge mere med hovedet.

34

Ved hvilken halthedsscore vil man kunne se fald i mælkeydelsen?

Ved score 2.

35

Hvordan vil symmetrien over tuber coxae være ved halthed?

Når den går, vil den være højest til den side, hvor dyret har ondt.

36

Hvilken bakterie er skyld i sur stråle?

Fusobacterium necrophorum

37

Hvordan vil bløde koder påvirke gaffelbåndet?

Bløde koder stresser gaffelbåndet.

38

Hvad er værst for en ko at være; rethaset eller kroghaset? Og hvorfor?

Det er værst at være kroghaset, da tåtilvæksten er højere end dragttilvæksten, hvorved et forhøjet tryk på dragten vil give et højere og mere problematisk slid af klovene.

39

Hvordan vil vægten ligge ved kohaset hos ko?

Vægten vil hovedsageligt ligge forskudt ind mod mediale del af klovene.
80% har dette.

43

Hvad er vigtigt at spørge ind til ved anamnesen ved halthed hos kvæg?

- akut eller kronisk?
- tidligere behandling?
- enkeltdyrs eller besætningsproblem?
- ædelyst, ydelse og almenbefindende