Næringsstoffer Flashcards Preview

Naturfag Prøve 2019 > Næringsstoffer > Flashcards

Flashcards in Næringsstoffer Deck (9):
1

Hvorfor trenger vi næringsstoffer?

Vi trenger energi - energikilde blir forbrent i cellene våre og vi trenger stoffer som kroppen kan bruke som byggemateriale.

2

Hvorfor er byggemateriale viktig?

For å kunne reparere celler og for å kunne lage nye celler. Nye celler må lages for å vokse og erstatte døde celler.

3

Hva er verktøymolekyler?

Enzymer og hormoner

4

Hvilke næringsstoffer trenger vi?
Karbohydrater
Fettstoffer
Proteiner
Vitaminer
Vann
Mineraler

Karbohydrater - energisk forbindelse, viktig del av kostholdet

Fettstoffer - mange organismer lager energi i form av fett

Proteiner - utgjør en stor del av byggematerialet - cellene i organismene er bygget opp av

Vitaminer - stoffer som cellene i kroppen trenger som vi lager i begrenset utstrekning, selv

Vann - frakting av næringsstoffer rundt i kroppen, løser de seg i vann

Mineraler - nødvendig for mange av prosessene i kroppen vår

5

Hva mere trenger vi?

Vann - alle organismer er avhengig, og for frakte næringsstoffer og andre stoffer rundt i kroppen, løser de seg i vann. VANN deltar også i mange av de kjemiske prosessene i kroppen.

Oksygen - hentes fra lufta vi puster inn, blir brukt til forbrenningen av cellene. Uten oksygen er det ikke mulig å hente ut nok energi fra næringsstoffene.
*VI REGNER IKKE DETTE SOM NÆRINGSSTOFFER*

6

Hvorfor er grunnstoffet karbon så sentralt?

Karbonatomer danner bindinger til de fleste grunnstoffatomer. Det finnes flere forbindelser av karbon enn av noe annet grunnstoff unntatt hydrogen.

Karbon løses i mange metaller (for eksempel jern og titan) i fast tilstand, samt i metallsmelter.

7

Myten om spinat?

Gustav von Bunge (fysiolog) på slutten av 1800-tallet at 100g spinat = 35mg jern, som ble brukt i mange ernæringstabeller

8

Hva var fakta om spinaten?

Dt en hadde oversett var at von Bunge hadde regnet med 100g spinatpulver som var framstilt av 1 kg rent spinat aka 100g = 3,5mg jern

9

Viktigste jernkilde?

I spinat så e dt oksalsyre = hemmer opptaket av jern i tarmene.

Hvitebønner og persille har mer jern

KJØTT OG LEVER er de viktigste kildene