Näsan och bihålor Flashcards Preview

T8 ÖNH > Näsan och bihålor > Flashcards

Flashcards in Näsan och bihålor Deck (17)
Loading flashcards...
1

Vad bör tas upp i näsanamnes?

- Debut
- Täppa? Sekretion? Nysningar? Klåda?
- Sidoväxlande besvär eller dominerar ena sidan?
- Unilateral?
- Blödning?
- Trauma?
- Permanenta eller intermittenta besvär?
- Känd allergi mot luftburgna allergen?
- Utlösande orsaker?
- Korrelation till årstid? Tid på dygnet?
- Receptfria näsdroppar?
- Andra sjukdomar?

2

Hur undersöker man näsan?

Före och efter avsvällning med nafazolin-lidocain spray eller bomullstuss med lidocain-adrenalin.

Nässpekulum
Stelt skop
Flexibelt laryngoskop

3

Vad är skillnaden mellan intermittent allergisk rinit och persisterande allergisk rinit?

Intermittent: <4 veckor, <4 dagar/vecka. Oftast mars-september och beror på pollen.

Persisterande: >4 veckor, >4 dagar/vecka. Kan bero på damm, pälsdjur, kvalster, mögel.

4

Symtom vid allergisk rinit?

Nästäppa
Vattnig snuva
Klåda näsa-öga-svalg
Nysningar

5

Hur utreds misstänkt allergisk rinit?

1. Anamnes: hereditet? atopi? årstidsvariation? dygnsvariation? olika miljöer? astma? boendemiljö? yrkesmiljö? kost?

2. Klinisk undersökning av näsa, öron, lunga

3. Allergitest: phadiatop, pricktest.

6

Hur behandlas allergisk rinit?

Elimination av allergen
Antihistamin
Nasal steroid
Perorala steroider
Koksaltssköljning av näsan
SIT (specifik immunterapi)

7

Vad är Samters triad?

ASA-intolerans
Astma
Näspolypos

8

Symtom vid näspolypos?

Nästäppa
Sekretion
Nedsatt luktsinne
Dålig sömn
Dagtrötthet
Nedsatt prestationsförmåga

9

Vilka symtom ger en symtomgivande adenoid?

Obstruktivitet nattetid, snarkning, (apnéer)
Dagtrötthet
Dålig tillväxt
Enures
Nästäppa, munandning
Felaktigt bett/gomutveckling
(trattbröst)

10

Etiologi bakteriell rinosinuit?

Ostium täpps till av olika orsaker:
- ÖLI (vanligast)
- Tandinfektion
- Tumör
- Nedsatt immunförsvar (immunosuppressiv behandling)

11

Vilka är de viktigaste patogenerna till bakteriell rinosinuit?

S. pneumoniae och H. influenzae (60-70%)

M. catarrhalis och betahemolytiska streptokocker (<10%)

12

Diagnostiska tecken på bakteriell rinosinuit?

- ÖLI >10 dagar
- Tryck
- Sekretion
- Kakosmi
- Vargata

13

Vilken utredning bör göras vid misstänkt bakteriell rinosinuit?

1. Anamnes
2. Klinisk undersökning
3. Röntgen CT sinus eller CBCT (diffdiagnostiskt, recidiverande sinuiter, terapisvikt)

(4. diagnostisk punktion/spolning)

14

Vilken behandling ges vid bakteriell rinosinuit?

Antibiotika
- Pencillin V 1,6 g x3 i 10 dagar
- Recidiv/svikt: Amoxicillin 500 mg x 3 i 10 dagar

Kortisonspray
Koksaltsköljningar
Analgetika
Avsvällande spray

15

Nämn 4 komplikationer till bakteriell rinosinuit?

1. Ethmoidit/orbital abscess
2. Intrakraniella abscesser
3. Meningit
4. Sinus cavernosus trombos

16

Symtom, utredning och behandling vid septumdeviation?

Symtom: permanent nästäppa ofta unilateral, trauma vid förlossning eller under uppväxt.

Utredning: inspektion av näsa. Objektiv mätning - rinomanometri.

Behandling: septumplastik

17

Vad är alarinsufficiens och hur behandlas det?

Sammanfallna näsvingar (ofta bilateral). Är en klinisk diagnos och behandlas kirurgiskt med stabilisering.