Neonatologi - kap. 4 Flashcards Preview

Pædiatri > Neonatologi - kap. 4 > Flashcards

Flashcards in Neonatologi - kap. 4 Deck (32)
Loading flashcards...
1

Nævn nogle abnorme kliniske fund hos nyfødte som forsvinder med tiden?

- Perifer cyanose
- Traumatisk cyanose (navlesnoren om halsen) → blå og evt. petekkier.
- Små hvide papler i midtlinjen af gaanen (Epsteins perler)
- Brystkirtelvæv: begge køn pga. maternelle hormoner
- Hvid udflåd eller eller let blødning fra vagina hos piger.
- Kapillære hæmangiomer ”Storkebid” fx i nakke, øvre øjenlåg eller pande
- Erythema toxicum ”Flyveknopper” ca. 2-3 dage efter fødslen med røde urtikarielle plamager med hvide eosinofile granulocytter – skifter lokalisation i løbet af timer og derfor navnet flyverknopper.
- Milier: hvidgule ”bumser” på næse og kinder (pga. keratinophobning i talgkirtler)
- Mongolpletter: blåsort misfarvning på hudområde i lænden.
- Umbilikalhernie (navlebrok): forsvinder oftest i løbet af 1. Leveår.
- Hydrocele (vandbrok): uømt, gennemsigtig, oftest bilateralt.
- Lejringsbetingede indadroterede fødder (positionel talipes): foden kan dorsal-flekteres helt hvorimod den ikke kan ved klumpfod (talipes equinovarus)
- Caput succedaneum (fødselssvulst): ødem og hæmatom på præsenterende del af kraniet.
- Dermal sinus

2

Nævn nogle vigtige fund, som man ikke må overses ved rutineundersøgelsen af nyfødte

a. Mislyd ved hjertet fx murmur → EKKO, og indtil da observer for respirationsbesvær og cyanose eller hvis amningen ikke etableres.
b. Nævus Flammeus ”Portvinsmærke”: kapillært hæmangiom (mere intenst i farve og skarpt afgrænset end storkebid). Hvis lokaliseret i n. Trigeminus innervationsområde evt. intrakranielle vaskulære misdannelser (Sturge-Webers)
c. Kavernøst hæmangiom ”jordbærmærke”: ses oftest først i 1. Levemåned, men regredierer oftest gradvist med tiden. Kirurgi ved involvering af syn eller luftveje.
d. Tænder: hvis løse skal de fjernes pga. risiko for aspiration
e. Polydaktyli
f. Midtlinjeabnormalitetetr over columna vertebralis eller kranie. Dermal sinus >2,5 cm fra anus, kraftig behåring, hævelse eller nævus → yderligere undersøgelse pga. spina bifida.
g. Palpabel eller distenderent blære: afløbshindring → akut UL
h. Talipes equinovarus ”klumpfod”: foden kan ikke dorsalflekteres
i. Bilateral retentio testis.

3

Hvilke misdannelser er de hyppigste?

a. Kongenit hjertesygdom 1% eller 6-8 pr. 1.000
b. Hoftedysplasi 1,5/1000
c. Talipes (klumpfod) 1,0/1000
d. Downs syndrom 0,5/1000
e. Læbeganespalte 0,8/1000
f. Urogenitale (hypospadi, retentio testis) 1,2/1000

4

Hvornår tages Apgar-score og hvilke faktorer indgår?

a. Tages 1, 5 og 10 min. Efter fødslen.
b. Faktorer:
i. Hjerteaktion
ii. Respiration
iii. Tonus
iv. Reaktion på sug
v. Farve (truncus)

5

Hvad er mekoniumaspirationssyndrom?

a. Aspiration af tykt mekonium (grønt vand) til lungerne.
b. 10% børn født til termin, men hyppigst bland postmature.
c. Behandling:
i. Barnet skriger og etablere normal vejrtrækning: ÷sug eller resp. Støtte.
ii. Barnet er slapt uden forsøg på vejrtrækning: sug i mund og svælg *inden stimulation og ventilation. ★ men ALTID ventilation indenfor 1 min.

6

Hvorfor får alle børn K-vitamin injektion intramuskulært på fødegangen?

Mindske blødningstendens, specielt CNS, i barnets første levemåneder forårsaget af fysiologisk K-vitaminmangel og lavt indhold af K-vitamin i brystmælk.

7

Screeninger efter fødslen?

a. PKU
b. Hørescreening indenfor 1. Leveuge.

8

Genoplivning af børn - hvad er vigtigt?

a. VENTILATION!!!!
b. Hvis der ikke er etableret respiration og kredsløb (hjerteaktion) efter 10 min. Effektiv genoplivning, er yderligere forsøg normalt nytteløse.

9

Hvad er hypoksisk-iskæmisk encephalopati og hvordan vurderes tilstanden?

a. Betegnelse der anvendes om de kliniske manifestationer efter cerebral iltmangel og hypoperfusion hos fuldbårne børn.
b. Vurdering ud fra varighed af påvirkning, bevidsthedsniveau, tonus, kramper, neonatale reflekser og respiration
c. Prognosen afhænger af klinikken og parametre som Apgar-score, EEG og MR-skanning.

10

I tilfælde af præeklampsi injekseres moderen med dette stof helst 24 timer inden fødslen - hvorfor?

Glukokortikoider for at fremme surfaktantproduktionen og dermed mindske risikoen for Respiratorisk distress syndrom (RDS), intraventrikulære blødninger og den neonatale mortalitet.

11

Forbigående/fysiologisk ikterus (ukonjurgeret hyperbilitubinæm ) forekommer ved 50% af alle nyfødte, men ikterus er patologisk når?

i. Ukonjurgeret bilirubin er meget forhøjet. Det høje bilirubin er neurotoksisk med risiko for hjerneskade (kernikterus); børn der udvikler ikterus inden for 24 timer, har særlig høj risiko.
* udvikling af ikterus inden for 24 timer efter fødsel fx pga. hæmolyse eller CMV infektion --> akut udredning pga. risiko for kernikterus.

ii. Konjurgeret bilirubin er forhøjet: ved ikterus efter 2. leveuge (prolongeret ikterus) skal konjurgeret bilirubin måles, da det kan være tegn på leversygdom, bl.a. galdevejsatresi.

Husk fysiologisk ikterus pga.
1. høj HgB ved fødslen + erytrocytterne har lavere levetid 70 vs. 120
2. Reduceret elverkonjurgering pga. nedsat enzymaktivitet (glukuronyltransferase
3. Høj reabsorption af billirubin fra tarm til blod.

12

Hvad betyder kernikterus, hvilke symptomer og evt. behandling?

1,3/100.000 danske nyfødt (ca. ét nyt tilfælde pr. år)

Gulsort i en kerne, ophobning af ukonjurgeret bilirubin i basalganglier og hjernestamme.

Dyskinetisk cerebral parese og hørenedsættelse.
1. Fase: sløvhed, nedsat suttelyst, hypotoni og gylpen --> lysbehandling
2. Fase: irritabilitet, øget muskeltonus (*dårligt prognostisk tegn)
3. hypotoni, koma og død

13

Hvad kan være tegn på ikke-fysiologisk ikterus?

- Hepatosplenomegali og Petekkier (fx kongenit infektion som CMV)
- Grøn-gullig hudfarve
- stort kefalhæmatom
- feber (infektion)
- opkastning og hypoglykæmi (arvelig stofskiftesygdom fx galaktosæmi)

14

Hvornår opstår fysiologisk iketerus?

debut: 2-4 levedag, kulminerer på 5.-7. dag og svinder inden 14 dage.

15

Hvornår skal man mistænke ABO-immunisering?

Ved behandlingskrævende iketerus og maternel blodtype O (med IgG antistodder mod A og B)

16

Hvad er behandlingen af ikterus?

1. Lysterapi: 450 nm (blå/grøn) omdanner ukonjurgeret bilirubin til atoksisk vandopløseligt pigment ved fotodegradering.

2. Immunglobulinbehandling:
- indikationer: Rhesus- eller ABO-immunisering

3. Udskiftningstransfusion:
- indikation: manglende effekt af 1 og 2. eller ved tegn på bilirubin induceret encephalopati
- blodvolumen erstattes i alt 2 gange med donorblod (2 x 80 ml//kg) --> fjerne bilirubin og antistoffer.

17

Hvordan kan dyspnø komme til udtryk i neonatalperioden?

i. Takyapnø, RF > 60/min.
ii. knirken (ekspiratorisk nod delvist lukkede stemmelæber)
iii. Spil af alla nasi (under inspiration)
iv. indtrækninger/recessioner - specielt subcostalt og sternalt
v. Cyanose, hvis udtalt.

18

Lette respiratoriske symptomer er meget almindeligt i min. efter fødsel, men hvis tilstanden persisterer > 30 min eller er meget udtalt, skal barnet overføres til neonatalafdelingen mhp. monitorering, udredning og resp. støtte fx CPAP.

Hvad kan årsagerne til persisterende dyspnø være?

Listet efter hyppighed:
1. Transitorisk takyapnø (våde lunger) - obs. kejsersnit --> CPAP og evt. ilttilskud, men forsvinder oftest i løbet af 1. levedøgn hvis ikke anden alvorlig sygdom er tilstede.
2.Mekoniumaspiration: mekanisk obstruktion, kemisk pneumoni og prædisponerer til infektion --> ofte respiratorbehandling
3. infektioner --> ved mistanke gives sstemisk antibiotika
4. Pneumothorax: ca. 1-2% spontant af alle fødsler
5. Aspiration af mælk:
6. Persisterende pulmonal hypertension --> respiratorbehandling og evt. NO-indgift eller sildenafil: I svære tilfælde evt. kobling til ECMO
7. Diaphragmahernie: diagnostiseres oftest i graviditeten med UL --> sonde emd sug

Ikke pulmonale:
- kongenit hejrtesygdom, intrakranielt fødselstraume, encephalopati, svær anæmi og metabolisk acidose.

19

Hvilke faktorer kan disponerer for infektion i nyfødte?

Mødre med:
- Tidl. barn med invasiv infektion konstateret lige efter fødslen
- UVI i graviditeten med gruppe-B-streptokokker --> neumoni og sepsis, evt. meningitis. Hyppigste infektion ved early onset (første timer eller levedøgn)
- Præterm fødsel (gestationsalder < 37uge)
- Febrile under fødslen (>38 grader)
- Vandafgang > 18 timer
- Chorioamnionitis
- primær udbrud af genital herpes simplex under fødslen.

20

Ved mistanke om infektion er behandlingen?

Uden at der afventes svar fra blodprøver og bloddyrkninger:
+ Ampicillin eller Penicillin --> Bredspektret i.v. antiobiotika der dækker gruppe B-streptokokker, L. monocytogenes og andre grampositive bakterier
+ Gentamycin: gramnegative bakterier

21

Hvad er omfalitis?
Hvilke symptomer?
Hvad er det associeret med?

Navleinfektion
Huden omkring navlen bliver rød og hævet evt. med pus fra navlestumpen.
Associeret med immundefekt

obs. hvis væsken er tynd og klar evt. urachusfistel

22

Gør det en forskel for fødselsmetoden (vaginalt eller kejsersnit) om moderen har tegn på primær eller sekundær HSV-infektion?

1. Primær: tegn eller aktiv herpesudbrud på fødselstidspunktet --> indikation for kejsersnit
2. sekunædær: lav risiko for smitte --> vaginal

23

Hvilke børn gar risiko for hypoglykæmi og bør have målt blodsukkeret?

Hvad kunne være et eksempel på symptomer ved hypoglykæmi være?

i. Præmaturitet og væksthæmning - pga. små glykogendepoter
ii. Kritisk sygdom (fx asfyksi eller infektion) og hypotermi -pga. øget glukoseforbrug
iii. Nyfødte af mødre med DM - pga. højt insulinniveau.

Behandling: modermælkserstatning og early feeding, evt. 10% glukose i.v. hvor der titreres til glukose >2,5 mmol/l.

Symptomer: OFTEST ASYMPTOMATISK selv i svære tilfælde!
- sitren, irritabilitet, apnø, cyanose, sløvhed, hypotoni eller kramper,

24

Mange spædbørn har pludselige trækninger, men hvad er forskellen på disse og kramper?

Hvilke 2 diagnoser bør altid udelukkedes ved kramper?

Kramper er ustimulerede og kan ikke brydes.
- I modsætning til større børn er krampetærsklen hos nyfødte lav pga. overvægt af eksitatoriske synapser. Dvs. kramper i nyfødte har oftest en årsag. s. 79 pædiatri.

Hypoglykæmi og meningitis.

25

Misdannelser i spiserør og tarmsystem kunne foreksempel være?

1. Øsofagusatresi: 1:3.500
- associeret til polyhydramnios i graviditeten.
- symp. kort efter fødslen med resp. besvær, opkastninger, spytflåd, hoste og cyanose - især når barnet ammes.
- obs. aspiration
- VACTREL-association.
- behandling: børnekirurgisk afdeling.

2. Tyndtarmsobstruktion:
Obs. galdefarvede opkastninger. Ofte atresi eller stenose evt. volvulus eller mekoniumileus.
Inddeling:
- Tidlig debut efter fødsel: proximal obstruktion, flad mave
- Sen debut: distal obstruktion, opspilet mave

3. Colon:
- morbus Hirschprung: mekoniumileus eller forsinket mekoniumafgang
obs. ved sen mekoniumafgang (>48 timer) skal barnet udredes for Morbus Hirschprung og Cystisk fibrose
- Analatresi: obs. fistel til nærtliggende organ.

26

Hvad er forskellen på omfalocele og gastroskise?

Begge diagnostiseres oftest under graviditeten:

Omfalocele: tarmfremfald gennem navlen
+ hinder (amnion og peritoneum).
+Associeret til andre misdannelser

Gastroskise: tarmfremfald (evt. ventrikel og lever...) gennem rectusmuskulaturen
÷ hinder omkring.
÷ associeret
behandling --> plastikpose til observation + sonde med glukose, proteiner mm.

27

Hvilke problemer kan der være hos ekstremt for tidligt fødte børn? (mange mange svar er mulige, så du gætter bare løs)

- Behov for genoplivning ved fødsel
- Respiratoriske (RSD, pneumothorax, apnø og bradykardi)
- Hypotension
- Persisterende ductus arteriosus
- Temperaturkontrol
- Metaboliske (hypoglykæmi, hypokalcæmi, elektrolytforstyrrelser, præmaturitetsosteopeni)
- Ernæring
- infektion
- ikterus
- intraventrikulær hæmoragi/periventrikulær leukomalaci
- Nekrotiserende enterocolitis
- præmaturitetsretinopati
- anæmi
- Iatrogene skader
- bronkopulmonal dysplasi
- inguinalhernie.

Ref. s. 82

28

Jo tidligere barnet er født, desto større er risikoen for at udvikle RSD. Hvad er karakterisika for RSD og hvordan behandles det?

Surfaktantmangel fra type-II-celler (som nedsætter overfladespænding)

Hvem: oftest i børn født før uge 28. Alvorligst i drenge.
Hvornår: oftest efter fødslen eller 4 timer efter.
Røntgen thorax: granuleret lungevæv (alveolære atelektaser) med luftbronkogram. Hjerteskyggen bliver uskarp eller forsvinder.

Behandling:
+ surfaktant direkte i lunger via trakealtube eller et kateter.
+ CPAP nasalt eller respirator, ofte med ilttilskud.
* forebyggende behandling med glukokortikoider gives til moderen, hvis der er risiko for fødsel før gestationsuge 34.

29

Apnøer er hyppigere hos børn med lav fødselsvægt, indtil de når ca. gestationsuge 32.

Hvad er definitionen af apnø?

Ophør af vejrtrækningen i >20 sekunder eller kortere, hvis de er ledsaget af saturationsfald eller bradykardi.

30

Hvorfor er for tidligt fødte børn specielt udsatte når det kommer til hypotermi? (3 grunde)
Hvordan kan vi hjælpe dem?

Hvorfor?
1. Stort overfladeareal ift. deres vægt med større varmetab end varmeproduktion.
2. Deres hus er tynd og dårligt isoleret
3. De er ofte afklædte pga. sygepleje- og behandlingsbehov og kan ikke holde på varmen ved at bevæge sig eller generere varme ved kulderystelser.

Behandling:
1. Kuvøser (+ fugtet luft --> minimerer væske- og varmetab)
2. Varmelamper