Nerw IX Flashcards Preview

Głowa i szyja 3 > Nerw IX > Flashcards

Flashcards in Nerw IX Deck (47):
1

Z którym łukiem skrzelowym związany jest n. IX?

Z trzecim

2

Jaki charakter ma n. IX?

Ruchowy, czuciowy, przywspółczulny (tak jak X i VII)

3

W której części rdzenia przedłużonego leżą jądra n. IX i jakie to jądra?

W czesci grzbietowej.
Są to:
ruchowe- jądro dwuznaczne
czuciowe- samotne
przywspółczulne- jądro ślinowe DOLNE

4

Czemu jądro dwuznaczne się tak nazywa?

Bo jest dzielone pomiędzy nerw X i nerw IX- wychodzą z niego włókna ruchowe tych nerwów.

5

PRZYPOMNIENIE: Co jest przedłużeniem jądra dwuznacznego?

Jądro czaszkowe (ruchowe oczywiscie) n. XI

6

Jądro czuciowe którego z nn. czaszkowych jest takie samo, jak nerwu IX?

Jak można się domyślić, jądro n. X- jądro samotne

7

PRZYPOMNIENIE: co kończy się w jądrze samotnym, jeśli chodzi o n. X?

Neuryty zwoju górnego i dolnego nerwu X

8

Skąd n. IX wychodzi z rdzenia przedłużonego?

Z bruzdy tylno-bocznej, do tyłu od oliwki

9

Który z nerwów wyżej wychodzi z rdzenia przedłużonego: IX, czy może jednak X?

IX (X wychodzi tuż poniżej niego)

10

Przez którą cześć otworu szyjnego n. IX opuszcza czaszkę?

Przez przyśrodkową oczywiście

11

Co znajduje się w czesci przyśrodkowej, a co w czesci bocznej otworu szyjnego?

Przyśrodkowej- zwój czuciowy n. IX (górny/wewnątrzczaszkowy)

Bocznej- zwój czuciowy n. X (górny/szyjny)

12

Jak nazywany jest zwój górny n. IX, a jak dolny?
Jak nazywany jest zwój górny n. X, a jak dolny?

IX: górny- czuciowy, wewnątrzczaszkowy
dolny- skalisty, zewnątrzczaszkowy

X: górny- szyjny (czuciowy)
dolny- węzłowy

13

Gdzie leży zwój dolny/zewnątrzczaszkowy n. IX?

W dołku skalistym

14

Pomiędzy jakimi naczyniami leży n. IX, kiedy odejdzie od zwoju dolnego/zewnątrzczaszkowego?

Tak, jak nerw X, czyli pomiędzy t. i v. szyjną WEWNĘTRZNĄ

15

PRZYPOMNIENIE: przez co utworzony jest pęczek naczyniowo-nerwowy szyi?

T. oraz v. szyjna WEWNĘTRZNA a także n. X

16

Pomiędzy jakimi naczyniami biegnie n. IX, gdy przejdzie juz pomiędzy t. oraz v. szyjną wewnętrzną? Dlaczego tak?

Pomiędzy t. szyjną zew. i t. szyjną wew., ponieważ będzie tworzył niebawem gałąź zatoki szyjnej (a jak wiemy gałąź zatoki szyjnej tworzy się w miejscu podziału t. sz. wsp.).

17

M. rylcowo-gardłowy, rylcowo-językowy, rylcowo-gnykowy- który z nich jest unerwiany, a który krzyżowany przez n. IX?

Rylcowo-gardłowy jest unerwiany, a rylcowo-gnykowy krzyżowany

18

Pomiędzy jakie mm. musi wejść n. IX, aby moc podzielić się na gałęzie językowe (końcowe) wnikające do podstawy języka?

Rylcowo-gardłowy i rylcowo-językowy

19

Wymień gałęzie, które oddaje n. IX

N. bębenkowy
Gałąź zatoki szyjnej
Gałęzie gardłowe
Gałąź m. rylcowo-gardłowego
Gałęzie migdałkowe
Gałęzie językowe

20

Jak nazywany inaczej jest n. bębenkowy i z którego zwoju n. IX odchodzi?

Jacobsona, odchodzi od zwoju dolnego

21

Którędy n. bębenkowy wbija do jamy bębenkowej?

Poprzez kanalik bębenkowy obecny w dołku skalistym kosci skroniowej

22

Co współtworzy n. bębenkowy?

Splot bębenkowy

23

Jakie dwa rodzaje włókien prowadzi n. bębenkowy?

Czuciowe
Przywspółczulne PRZEDzwojowe

24

Dla jakich struktur n. bębenkowy prowadzi włókna przywspółczulne PRZEDzwojowe?

Ślinianki przyusznej i gruczołów policzkowych

25

Dla jakich struktur n. bębenkowy prowadzi włókna czuciowe?

Dla błony śluzowej jamy bębenkowej i trąbki słuchowej

26

Przez co unaczyniona jest jama bębenkowa i trąbka słuchowa (oraz przy okazji górna cześć gardła)?

Przez t. kanału skrzydłowego (cześć skrzydlowo-podniebienna t. szczękowej).

27

PRZYPOMNIENIE: z jakimi naczyniami zespala się t. kanału skrzydłowego?

Gałęzia kanału skrzydłowego (od t.sz. wew.)
T. gardłowa wstępująca
T. rylcowo-sutkowa (od usznej tylnej, od sz. zew.)

28

Dlaczego gałąź zatoki szyjnej odchodzi od n. IX w miejscu, gdzie ten owija się wokół t. sz. wew.?

Ponieważ zatoka szyjna obejmuje fragment t. sz. wew. (bardzo rzadko t. sz. zew.)

29

Do jakich struktur dochodzi gałąź zatoki szyjnej n. IX?

Do zatoki szyjnej i do kłębka szyjnego

30

Czy kłębek szyjny lezy powyzej, czy moze ponizej zatoki szyjnej?

Powyzej oczywiscie

31

Jakie włókna otrzymuje po drodze gałąź zatoki szyjnej?

Od nerwu X i pnie współczulnego

32

Które gałęzie n. IX odchodzą od jego pnia?

Gardłowe

33

Ile jest gałęzi gardłowych od jednego n. IX?

3-4

34

Co tworzy splot gardłowy?

Gałęzie gardłowe n. IX

Galezie gardłowe n. X (dołączają do niego włókna galezi wew. n. XI)

Włókna współczulne pozazwojowe ze zwoju szyjnego górnego pnia współczulnego (P+L)

35

PRZYPOMNIENIE: z którego odcinka n. X odchodzą gałęzie gardłowe?

Szyjnego

36

PRZYPOMNIENIE: jakie gałęzie oddaje n. X w odcinku szyjnym?

Gardłowe
N. krtaniowy górny
Gałęzie sercowe szyjne górne
Gałęzie sercowe szyjne dolne
N. krtaniowy wsteczny

37

PRZYPOMNIENIE: jakie gałęzie oddaje n. X w odcinku głowowym?

Oponowa
Uszna

38

Co unerwiają gałęzie gardłowe n. IX?

Zwieracz górny gardła oraz błona śluzowa położona na jego wysokości (sytuacja jest analogiczna w przypadku gałęzie do m. rylcowo-gardłowego)

39

Co tworza gałęzie migdałkowe na pow. migdałka podniebiennego?

Splot migdałkowy

40

Jakie komórki zawiera splot migdałkowy?

Komórki zwojowe

41

Jakie gałązki odchodzą od splotu migdalkowego?

Do błony śluzowej migdałka, gardzieli i sąsiednich czesci podniebienia miękkiego

42

Które z nerwów czaszkowych, jako gałęzie końcowe, posiadają gałęzie językowe?

N. XII oraz IX

43

Co takiego wyczyniają gałęzie językowe n. IX?

Zespalają się z włóknami strony przeciwległej, tworząc sploty, które zawierają komórki zwojowe.

44

Co unerwiają gałęzie językowe n. IX?

Czuciowo błonę śluzowa 1/3 tylnej jezyka + przywspółczulnie gruczoły tej okolicy

Prowadzą włókna smakowe do brodawek okolonych i liściastych

45

Podaj zakres zaopatrzenia Włókien czuciowych nerwu językowo-gardłowego i podaj, od jakich gałęzi ono pochodzi

Nerw bębenkowy: Błona śluzowa jamy bębenkowej
Wew. pow. Błony bębenkowej
Trąbka słuchowa

Gałąź zatoki szyjnej: Kłębek szyjny, zatoka szyjna

Gałęzie gardłowe: Czesc nosowa i ustna gardła oraz luki podniebienne

Gałęzie migdałkowe: migdałek podniebienny (na nim tworza sie naloty ropne przy zakażeniu paciorkowcami)

Gałęzie językowe: błona śluzowa nasady jezyka

46

Jakie mm. podniebienia miękkiego zaopatrują włókna ruchowe n. IX? Jakie ponadto mm. są zaopatrywane przez ten nerwik?

Mm. podniebienia miękkiego: dźwigacz, m. podniebienno-gardłowy i podniebienno-językowy

Ponadto: m. rylcowo-gardłowy i zwieracz górny gardeła

47

Co unerwiają wydzielniczo włókna przywspółczulne n. IX?

Śliniankę przyuszna
Gruczoły policzkowe i gruczoły nasady jezyka