Neuromuskulære blokkere Flashcards Preview

Paraklinik > Neuromuskulære blokkere > Flashcards

Flashcards in Neuromuskulære blokkere Deck (8)
Loading flashcards...
1

Nævn en depolariserende neuromuskulær blokker

Succinylcholin, (suxamethonium)

2

Nævn en non-depolariserende neuromuskulær blokker

d-tubocurarin

3

Hvad bliver de neuromuskulære blokkere brugt til klinisk?

1) Gives IM
2) Letter intubering
3) Letter vanskelige operationer
4) Man kan give mindre anæstesi
5) Lettere opvågning

(Husk anæstesi FØR blokker!)

4

Hvad skal man huske på efter et dyr har været doseret med muskelblokkere?

80% af receptorerne kan være blokkerede efter blokaden er ophørt --> pas på med andre stoffer der også blokkerer de nikotinerge receptorer

5

Hvad er virkningsmekanismen af de neuromuskulære blokkere?

Nikotinerge receptorer:

Depolariserende: Agonister (non-kompetitive)

non-depolariserende: Kompetitive antagonister

6

Hvad sker der hvis man giver AChE hæmmere samtidig med neuromuskulære blokkere?

AChE hæmmere --> mindsker effekt af non-depolariserende

7

Hvad gør neuromuskulære blokkere ved inhalationsanæstetika?

Synergi med inhalationsanæstetika -> potenserer dem

8

Hvad er bivirkningerne ved de neuromuskulære blokkere?

1) Histamin release --> Bronkiespasmer, bronkiesekretion, spytflåd, hypotension
2) Bradycardi
3) Kalium frigørelse
4) øget intraoculært tryk
5) Forlænget paralyse
6) Malign hypertermi