New Words - Bel 999 Flashcards Preview

Afrikaans Boeks > New Words - Bel 999 > Flashcards

Flashcards in New Words - Bel 999 Deck (83):
1

rustig

quietly

2

lawaai

noise

3

inkopies

shopping

4

verkeerd

wrong

5

partykeer

sometimes

6

karnallies

rascals

7

belowe

promise

8

verkeerd loop

go wrong

9

gebeur

happens

10

sulke goed

such things

11

besig te hou

to keep busy

12

pla

bother

13

gee

give

14

elkeen

each one

15

drukkie

hug

16

liewer

rather

17

enige tyd

any time

18

weg

gone

19

raakloop

run into

20

dop hou

to watch

21

dadelik

immediately

22

deurklokkie

doorbell

23

lui

rings or lazy

24

gruwelike

abominable

25

portaal

entrance hall

26

stry

argue

27

wag

wait

28

wegstap

walk away

29

binnetoe

inside

30

onderstebo

upside down

31

buitentoe

outside

32

horlosie

watch (that tells time)

33

Wat bedoel jy?

What do you mean?

34

skip

ship

35

sinkende skip

sinking ship

36

in die verte

in the distance

37

in die verte

in the distance

38

wegstap

walk away

39

die gordyne roer liggies

the curtains moved gently

40

uitloer

peeked out

41

wat aan die gang is

what is going on

42

bande

tyres

43

alweer

again

44

afgejaag

rushed

45

skreeuende bande

screaming tyres

46

Kom terug

come back

47

Wat is aan die gang?

What's going on?

48

Los my!

Leave me.

49

stoei

wrestle

50

deurkosyn

doorpost

51

drumpel

threshold (wood around the door)

52

buite

outside

53

verskyn

appeared

54

teruggekry

recovered (got back)

55

gedugte

affair

56

'n paar

a few

57

vrae

questions

58

vra

ask

59

noodgeval

emergency

60

terugkom

come back

61

spoed

speed

62

jaag

chase

63

verdwyn

disappear

64

in die verte

in the distance

65

in die verte

in the distance

66

gordyn

curtain

67

trappe

stairs

68

gesluit

closed (door)

69

vies-vies

nasty, nasty

70

geut

gutter

71

dophou

watching

72

ingehoue asems

holding their breath

73

geut

gutter

74

versigtig

carefully

75

amper

almost

76

bly stil

be quiet

77

vensterraam

window frame

78

skrik

fright

79

vashou

holding

80

gly

slide

81

portaal

hall

82

verby

past

83

ondersoek

investigation