Nexos Flashcards Preview

Spanish > Nexos > Flashcards

Flashcards in Nexos Deck (22):
1

Según

Według, zgodnie

2

Además

Pindaric

3

Tambien

Również

4

Por otro lado

Z drugiej strony

5

En cambio

Z kolei, zaś

6

Asi que

Dlatego

7

Por esta razón

Z tej przyczyny

8

Es decir

Czyli, mianowicie, a więc

9

Por un lado

Z jednej strony

10

En primer/segundo lugar

Po pierwsze/drugie

11

Tanto...como...

Zarówno...jak...

12

En definitiva

Ostatecznie

13

Por una/otra parte

Z jednej/drugiej strony

14

Finalmente

Wreszcie, w końcu

15

De esta manera

W ten sposób

16

En resumen

Podsumowując

17

Por tanto

Więc

18

Asimismo

Tak samo

19

Sin embargo

Jednak, jakkolwiek

20

O sea

Czyli, mianowicie

21

Por el contrario

Przeciwnie

22

Para empezar

Na początek, po pierwsze